Anglia: Mieszkalno-hotelowy stadion znów zagrożony?

źródło: Echo-News.co.uk; autor: michał

Anglia: Mieszkalno-hotelowy stadion znów zagrożony? Southend United niedawno złożyli trzynasty wniosek o pozwolenie na budowę nowego stadionu. Jednak powodzenie projektu zależy od drugiego, czyli zgody na budowę mieszkań w miejscu istniejącego Roots Hall.

Reklama

Jak pisaliśmy na przełomie kwietnia i maja, Southend United już po raz trzynasty złożyli wniosek o pozwolenie na budowę nowego stadionu w rejonie Fossetts Farm. Już raz dostali zielone światło, ale nie udało im się dopiąć finansowo projektu i pozwolenie wygasło.

Fossetts Farm

Teraz stoją przed podobnym ryzykiem. Niezależnie od ewentualnej zgody na budowę dziwacznego stadionu z wbudowanym hotelem 160 mieszkaniami w Fossetts Farm, Southend United muszą jeszcze dobrze sprzedać istniejący obiekt, Roots Hall.

Mają partnera, który chce zbudować tam ponad 600 mieszkań, ale to oznacza, że w ciągu pięciu najbliższych lat same tylko inwestycje „okołostadionowe” w Southend-on-Sea zaowocują budową ponad 800 mieszkań!

Tak ogromny wzrost w budownictwie mieszkaniowym musi być uwzględniony w powstałej niedawno strategii rozwoju Southend. Wzrost liczby mieszkańców będzie przecież miał bezpośrednie przełożenie na ruch uliczny czy największą bolączkę nadmorskiego kurortu – miejsca parkingowe.

Fossetts Farm

Sęk w tym, że plan budowy 675 mieszkań zamiast Roots Hall był w strategii rozwoju, by następnie zostać z niej wykreślonym. Bez uwzględnienia w planach rozbudowy miasta trudno sobie wyobrazić pozytywne zakończenie procedury, otrzymanie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie... sfinansowanie nowego stadionu w Fossetss Farm.

Sprawa nie jest zamknięta, strategia rozwoju będzie przechodziła weryfikację i jest szansa na uwzględnienie w niej ponownie planów dla Roots Hall. To w praktyce zabezpieczyłoby plany na przyszłość dla Southend United.

Reklama