Zabrze: Jedna oferta na wykonanie zadaszenia

źródło: Stadion-Zabrze.pl / Roosevelta81.pl; autor: michał

Zabrze: Jedna oferta na wykonanie zadaszenia Tylko jedna oferta wpłynęła na dokończenie dachu Stadionu Ernesta Pohla. W dodatku jest o ponad 40% droższa niż oczekiwała spółka zarządzająca inwestycją. Co dalej?

Reklama

Zgodnie z planem w środę otwarto oferty w przetargu na zadaszenie Stadionu Ernesta Pohla. Okazało się, że zainteresowana jest tylko jedna firma – Mostostal Zabrze GPBP. O wyniku postępowania spółka Stadion w Zabrzu poinformowała dziś, nie podając jednak wartości oferty.

Tymczasem przedstawiona przez Mostostal Zabrze GPBP cena jest o ponad 40% wyższa od przewidywań inwestora. Spółka chciała przeznaczyć na ten cel 3,443 mln zł brutto, tymczasem wartość brutto oferty to 4,919 mln zł.

Co prawda kryterium  ceny nie było w przetargu jedynym (duży nacisk położono na skrócenie czasu realizacji), ale tak znaczące przekroczenie założonego budżetu może skończyć się dwojako: inwestor przeznaczy na zadanie więcej niż przewidywał lub odwoła przetarg.

Drugi z wariantów wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ inwestorowi zależy, by stadion był gotowy w tym roku. Konieczne jest jeszcze sprawdzenie, którą właśnie analizuje komisja przetargowa.

Reklama