ABW i CBA zbadają sprawę nowego stadionu Górnika Zabrze?

źródło: Zabrzanie.pl

Do ABW i CBA trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w procesie związanym z modernizacją stadionu Górnika Zabrze. Niepokojące informacje podaje serwis Zabrzanie.pl.

Reklama

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w procesie związanym z modernizacją stadionu przy ul. Roosevelta złożone zostało w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach w poniedziałek, 13 września. Firmowane jest przez dwa stowarzyszenia realizujące program "Stop dla korupcji" - Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców oraz Społeczną Inicjatywę Zabrza.

W imieniu obydwu organizacji, podpis na zawiadomieniu złożyła Elżbieta Kaczmarek-Huber. Jak poinformowała Kaczmarek-Huber, w poniedziałek trafiło ono także do delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach oraz do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

- Zdecydowaliśmy się na zainteresowanie ABW, CBA i innych instytucji sprawą modernizacji nowego stadionu Górnika Zabrze, bo wygląda na to, że idea nowego stadionu przy ul. Roosevelta była jedynie pretekstem do utworzenia spółki Stadion w Zabrzu, która mówiąc językiem kolokwialnym jest niczym innym jak spółką wydmuszką. Powstała po to, by wydoić gminę z pieniędzy podatników. Przy okazji wzbogacili się projektanci dokumentacji technicznej i firma przygotowująca studium wykonalności - stwierdza dla Zabrzanie.pl Wiesław Szostak ze Społecznej Inicjatywy Zabrza.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie nowego stadionu Górnika Zabrze ma związek z sesją rady miejskiej zaplanowaną na poniedziałek, 13 września. Tego dnia pod głosowanie radnych zostaną poddane projekty uchwał, które przewidują podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion w Zabrzu. Jeden z nich zakłada wniesienie nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie stadionu Górnika Zabrze, przy ul. Roosevelta, Damrota, Piłsudskiego, Olimpijskiej i Chłopskiej. Drugi projekt uchwały przewiduje sukcesywne wnoszenie przez 15 lat do spółki wkładów pieniężnych w łącznej, maksymalnej wysokości 276 mln zł. Najwyższe roczne dokapitalizowanie będzie wynosić blisko 20 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie modernizacji stadionu miejskiego w Zabrzu.

W uzasadnieniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w procesie modernizacji stadionu miejskiego, strona zawiadamiająca "wnosi o zbadanie, czy nie doszło do naruszenia prawa podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej". - Podczas przetargu na dokumentację projektową, firmy startujące zwracały uwagę na zbyt krótki termin realizacji, na zbyt krótki termin usuwania wad oraz zbyt małe koszty budowy zgodnie z koncepcją - 200 mln zł. Miasto odpowiadało, że terminy są realne, usuwanie wad jest możliwe w 7 dni, a koszty są nie do podniesienia. Po przetargu zmieniono wszystko aneksem. Prawo zamówień publicznych zakazuje co do zasady zmian umów po ich podpisaniu - wyjaśnia dla Zabrzanie.pl Kaczmarek-Huber.

W dalszej części uzasadnienia zwrócono uwagę, że "prezydent miasta Zabrze, bez wiedzy i zgody Rady Miejskiej zawarła porozumienie wstępne z firmą Allianz Polska, w którym zrezygnowała w imieniu miasta z przychodów, jakie w przyszłości ma generować stadion miejski, jednocześnie zobowiązując się do podnoszenia przez miasto kosztów jego utrzymania".

Więcej w serwisie Zabrzanie.pl.

Reklama