Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006

autor: Michał Karaś

Poniższy tekst jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu UEFA. W związku z wejściem w życie nowych regulacji w maju 2010, dokument utracił ważność. Prezentujemy go w celach poglądowych.

I Warunki ogólne

Artykuł 1 – Zakres stosowania

 1. Regulacje dotyczą kryteriów strukturalnych, jakie muszą spełniać stadiony piłkarskie dla uzyskania kategorii 1,2,3 lub Elite (w kolejności rosnącej).
 2. Wymienione poniżej wymogi obowiązują dla wszystkich czterech kategorii, chyba że zastrzeżono inaczej.

Artykuł 2 – Powiązanie z wymogami poszczególnych imprez UEFA

Odpowiednie przepisy UEFA obejmujące odbywanie się imprez na stadionach:

 1. Określają kategorię wymaganą od stadionów goszczących wszystkie mecze konkretnej imprezy.
 2. Określają odpowiedzialność za monitorowanie zgodności stadionów kryteriami przypisanymi do każdej kategorii.
 3. Mogą precyzować okoliczności, w jakich administracja UEFA może odstąpić od konkretnego kryterium strukturalnego wymaganego dla określonej kategorii.

Artykuł 3 – Definicje

Poniższe definicje odnoszą się do:

 1. CCTV (closed-circuit TV system): zamontowane ruchome kamery dla monitoringu widzów, bezpośredniej okolicy stadionu, wejść i wszystkich przestrzeni w samym stadionie.
 2. Pomieszczenie kontroli (control room): pomieszczenie zarezerwowane dla osób, które odpowiadają za ogół kwestii bezpieczeństwa związanych z meczem, czyli głównego oficera policji, szefa ochrony i ich podwładnych.
 3. Pokój delegata (delegate’s room): pomieszczenie zarezerwowane dla oficjalnego delegata UEFA i obserwatora sędziów.
 4. Strefa mieszana (mixed-zone): obszar między szatniami a parkingiem dla autobusów z zawodnikami, gdzie akredytowani przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą prowadzić wywiady z piłkarzami po meczu.
 5. Obszar dla pojazdu OB. (OB. van area): wydzielona przestrzeń w parkingu dla mediów, gdzie może stanąć główny wóz transmisyjny (OB. Van).
 6. System nagłośnienia (public address system): elektroniczny system głośników zdolny do wyraźnego przekazywania komunikatów wszystkim widzom jednocześnie.
 7. Tymczasowe trybuny (temporary stands): miejsca siedzące, które z uwagi na materiały, projekt i konstrukcję mają służyć tylko przez bardzo ograniczony okres czasu.

II Kryteria strukturalne

Rozdział Pierwszy: przestrzenie związane z piłkarzami i działaczami

Artykuł 4 – Obszar gry

 1. Obszar gry musi być płaski i równy
 2. Musi być wyposażony w system odprowadzania wody. Nie może dojść do sytuacji, kiedy będzie niemożliwy do użytkowania z powodu zalania.
 3. Musi być zgodny z poniższymi wymiarami i wymogami:
KategoriaDługośćSzerokośćDodatkowe wymagania
1100-110 m64-75 m-
2
3105 m68 m
EliteBrak jakichkolwiek ogrodzeń wokół boiska

Artykuł 5 – Miejsce do rozgrzewki

Obszar gry musi zawierać miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych wzdłuż linii bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami.

Artykuł 6 – Bramki i zapasowa bramka

 1. Słupki i poprzeczka muszą być wykonane z aluminium lub podobnego materiału i mieć okrągły lub eliptyczny kształt (przekrój). Dodatkowo, muszą być zgodne z Zasadami Gry (Laws of the Game), wydanymi przez International Football Association Board (IFAB), co oznacza konkretnie, że:
  1. Odległość między słupkami musi wynosić dokładnie 7,32m;
  2. Wysokość od dolnej krawędzi poprzeczki musi wynosić dokładnie 2,44m;
  3. Słupki i poprzeczka muszą być białe;
  4. Nie mogą stanowić jakiegokolwiek zagrożenia dla zawodników.
 2. Dodatkowa bramka możliwa do zainstalowania w każdej chwili, jeśli będą tego wymagały okoliczności, musi być dostępna na stadionie.

Artykuł 7 – Murawa

 1. Stadion musi posiadać albo naturalną nawierzchnię trawiastą, albo sztuczną murawę.
 2. Sztuczna murawa musi spełniać poniższe warunki:
  1. musi posiadać licencję FIFA, którą można pozyskać jedynie po zbadaniu danej murawy przez laboratorium akredytowane przy FIFA i uznaniu jej za spełniającą wymogi FIFA wobec sztucznych muraw;
  2. musi spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa narodowego;
  3. musi być zielona.

Artykuł 8 – Ławki rezerwowych

Stadion musi być wyposażony w dwie ławki rezerwowych umieszczone na poziomie boiska, każda z miejscami dla przynajmniej 13 osób i każda przynajmniej 5m od linii bocznych boiska.

Artykuł 9 – Flagi

Stadion musi posiadać przynajmniej 5 masztów lub innych podpór, które będą pozwalały zawiesić na stadionie 5 flag.

Artykuł 10 – Szatnie

 1. Stadion musi być wyposażony w:
  1. z szatnią dla każdego zespołu z przynajmniej pięcioma prysznicami, trzema muszlami klozetowymi, miejscami siedzącymi dla przynajmniej 25 osób, jednym stołem do masażu i jedną tablicą do kreślenia taktyki;
  2. szatnię dla sędziów z przynajmniej jednym prysznicem, jedną muszlą klozetową, pięcioma krzesłami i biurkiem.
 2. Stadion musi gwarantować bezpośrednie, osobne i chronione wejście na obszar gry dla obu drużyn i sędziów i zapewnić im bezpieczne dotarcie i opuszczanie stadionu.

Artykuł 11 – Pokój delegata

Stadion musi posiadać pokój dla delegata z dostępem do telefonu i faksu w pobliżu i z łatwym dostępem do szatni piłkarzy i sędziów.

Artykuł 12 – Pokój pierwszej pomocy i leczenia dla piłkarzy i działaczy

Stadion musi posiadać wydzielone pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy i leczenia dla zawodników i działaczy.

Artykuł 13 – Pomieszczenie kontroli antydopingowej

 1. Stadion musi posiadać pomieszczenie do kontroli antydopingowej zgodne z wymogami określonymi w Aneksie 1 tego dokumentu.
 2. Pomieszczenie to musi być blisko szatni zawodników i musi być niedostępne dla osób nieupoważnionych i mediów.
 3. Musi mieć przynajmniej 20m2 i zawierać trzy części: poczekalnię, pokój do testów i toaletę. Wszystkie połączone ze sobą.
 4. Poczekalnia jest wydzieloną częścią pokoju do testów lub bezpośrednio do niego przylega (przegroda rozdzielająca obie części jest dozwolona). Musi zawierać miejsca dla 8 osób, wieszaki lub szafki na ubrania oraz lodówkę.
 5. Pokój do testów musi posiadać: 1 stół, 4 krzesła, zlew z bieżącą wodą, zamykaną szafkę i toaletę (przylegającą do pokoju lub w samym pokoju).
 6. Toaleta musi znajdować się w pokoju do testów lub bezpośrednio przy nim, z bezpośrednim i osobnym wejściem do pokoju testowego. Musi zawierać muszlę klozetową i zlew z bieżącą wodą.

Artykuł 14 – Sztuczne oświetlenie

 1. Stadion musi posiadać system sztucznego oświetlenia spełniający minimalne i/lub maksymalne podane wartości oświetlenia (mierzone zgodnie z Aneksem II):
  Kategoria stadionu: w Ev (lx) dla stałych kamer w Ev (lx) dla ruchomych kamer
  1800 – 1400500 - 1000
  2
  31200 – 1400 800 - 1000
  Eliteminimum 1400minimum 1000
 2. W celu zapewnienia, że mecz będzie mógł być kontynuowany w razie awarii prądu, musi być dostępny niezależny system zasilania awaryjnego, spełniający te wymogi:
  Kategoria stadionu Wymóg
  1brak
  2Zdolny dostarczyć min. 2/3 normy dla kategorii
  3Zdolny dostarczyć pełną wartość normy stale i bez zakłóceń
  Elite

Artykuł 15 – Parkingi

 1. Stadion musi zapewnić przynajmniej dwa miejsca dla autobusów z zawodnikami i 10 miejsc dla aut klubowych działaczy.
 2. Dodatkowo, musi spełniać poniższe wymogi:
Kategoria stadionuMinimalna ilość chronionych miejsc parkingowych dla VIP-ówDodatkowe wymogi
120-
2100
3150Miejsca parkingowe dla przynajmniej 400 autobusów w okolicy stadionu.
Elite

Rozdział 2: Przestrzeń związana z widzami

Artykuł 16 – Trybuny i pomieszczenia dla kibiców

 1. Miejsca siedzące dla widzów muszą być indywidualne, przytwierdzone (np. do podłoża), oddzielone od siebie, wyprofilowane, numerowane, z wytrzymałego i niepalnego materiału i muszą posiadać oparcia na przynajmniej 30cm od powierzchni siedziska.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie tymczasowych trybun.
 3. Stadion musi być wyposażony w toalety i punkty cateringowe dla wszystkich widzów na każdym sektorze (osobne dla każdej trybuny).
 4. Dodatkowo, stadion musi spełniać następujące wymogi:
Kategoria stadionuWymóg
1Mecze mogą się odbywać przed stojącą widownią
2Mecze mogą być rozgrywane tylko przed widownią siedzącą, sektory z miejscami stojącymi muszą być zamknięte (wszelkiego rodzaju ławki uznawane są za miejsca stojące).
3
Elite

Artykuł 17 – Kibice gości

Przynajmniej 5% całkowitej pojemności musi zostać udostępnione wyłącznie kibicom gości, w wydzielonej części stadionu.

Artykuł 18 – Wchodzenie i opuszczanie stadionu

 1. Bramy wejściowe i/lub kołowrotki muszą być zaprojektowane tak, by uniknąć zatorów i zapewnić swobodny przepływ widzów.
 2. Wszystkie ciągi pieszych i klatki schodowe w przestrzeni dla widzów muszą być pomalowane na jasny kolor, podobnie jak wszystkie bramy prowadzące z przestrzeni dla kibiców (z trybun) do obszaru gry (murawa i okalająca ją przestrzeń) i wszystkie drzwi wyjściowe i bramy prowadzące na zewnątrz stadionu.
 3. Wszystkie drzwi wyjściowe i bramy na stadionie oraz wszystkie bramy prowadzące z przestrzeni dla kibiców na obszar gry, muszą:
  1. być wyposażone w zamek, który może być obsłużony w prosty sposób i przez każdego, od wewnątrz- w przypadku wyjść i bram wyjściowych ze stadionu, lub z obu stron w przypadku bram prowadzących z trybun na obszar gry;
  2. muszą być tak zaprojektowane, aby mogły pozostawać otwarte, kiedy kibice są na stadionie.
 4. Okolice stadionu (podejście pod stadion) muszą być odpowiednio oznakowane (np. przez piktogramy), by pokierować widzów na ich sektory, a wszystkie kołowrotki, bramy wejściowe/wyjściowe i drzwi muszą być sprawne i oznaczone podobnie, w zrozumiały powszechnie sposób.
 5. Dodatkowo, stadion kategorii Elite musi posiadać nowoczesny elektroniczny system kontroli wstępu, który dostarcza dane o wchodzących kibicach w czasie rzeczywistym i uniemożliwia użycie podrobionych biletów.

Artykuł 19 – System oświetlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i kierowania widzów, stadion musi posiadać system awaryjnego oświetlenia zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi.

Artykuł 20 – Pojemność (kibice)

W kwestii pojemności każdy stadion musi spełnić następujące wymogi:

Kategoria stadionuWymóg
1Trybuna główna z minimum 200 miejscami
2Przynajmniej 3000 krzesełek
3
ElitePrzynajmniej 30000 krzesełek, z czego minimum 22500 zadaszonych.

Artykuł 21 – System nagłośnienia

 1. Stadion musi być wyposażony w system nagłośnienia.
 2. System musi być zasilany niezależnie od głównego źródła prądu i działać w razie jego braku.
 3. Dodatkowo, stadion kategorii Elite musi posiadać wielki ekran, umożliwiający wyświetlanie komunikatów dla publiczności.

Artykuł 22 – Pomieszczenia sanitarne dla widzów

Muszle klozetowe dla obu płci oraz pisuary muszą być udostępnione na każdym sektorze stadionu, ze średnią jednej muszli klozetowej na 200 osób i jednego pisuaru na 125 osób.

Artykuł 23 – Pierwsza pomoc dla widzów

 1. W pełni wyposażone pomieszczenia do udzielania pierwszej pomocy zaakceptowane przez kompetentną lokalną instytucję muszą być dostępne na każdym sektorze stadionu.
 2. Te pomieszczenia muszą być jasno oznakowane, a dostęp do nich odpowiednio oznakowany.

Artykuł 24 – Widzowie niepełnosprawni

 1. Stadion musi posiadać osobne wejście i miejsca na trybunach dla osób niepełnosprawnych i ich pomocników.
 2. Dodatkowo, osoby niepełnosprawne muszą mieć zapewnione osobne pomieszczenia sanitarne i cateringowe w pobliżu sektora dla nich przewidzianego.

Artykuł 25 – Pomieszczenie kontroli

Stadion musi spełniać następujące wymogi:

Kategoria stadionuWymóg
1-
2Posiadać pomieszczenie kontroli z widokiem na wnętrze stadionu i urządzeniami komunikacyjnymi
3
Elite

Artykuł 26 – CCTV

Stadion musi spełniać następujące wymogi:

Kategoria stadionuWymógDodatkowy wymóg
1-
2
3Wyposażenie w stały system CCTV wewnątrz i na zewnątrz stadionuSystem musi posiadać wbudowaną funkcję wykonywania zdjęć widzów i posiadać kolorowe monitory w pomieszczeniu kontroli
Elite

Artykuł 27 – Przestrzeń dla VIP-ów i gości

 1. Stadion musi posiadać przynajmniej następującą liczbę miejsc dla VIP-ów i posiadać pojedyncze pomieszczenie dla gości o następujących wymiarach:
  Kategoria stadionuMinimum miejsc dla VIP-ówMinimum miejsc dla VIP-ów zarezerwowanych dla przyjezdnychPrzestrzeń dla gości
  15020-
  2400200
  3750400 m2
  Elite1500
 2. Miejsca VIP muszą być zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi.

Rozdział 3: Przestrzeń związana z mediami

Artykuł 28 – Przestrzeń pracy mediów

 1. Stadion musi posiadać przynajmniej jedno pomieszczenie robocze dla mediów z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet)
 2. Pomieszczenie to musi mieć następujące wymiary:
Kategoria stadionuWielkość pomieszczenia
150 m2
2100 m2
3150 m2
Elite

Artykuł 29 – Umiejscowienie kamer

 1. Na trybunie głównej musi się znajdować jeden podest na główną kamerę. Musi być umieszczony centralnie, ponad powierzchnią murawy na wysokości gwarantującej optymalną jakość przekazu.
 2. Musi ona być usytuowana dokładnie na wprost linii środkowej boiska na wysokości dającej kąt nachylenia do murawy rzędu 15-20.
 3. Platforma dla głównej kamery musi mieć następujące wymiary:
Kategoria stadionuWielkość podestu
14 m2
26 m2
310 m2
Elite12 m2

Artykuł 30 – Loża prasowa

 1. Stadion musi posiadać lożę prasową dla reprezentantów mediów spełniającą następujące warunki:
  Kategoria stadionuMinimum zadaszonych miejscMinimum zadaszonych miejsc z blatamiLokalizacja loży prasowej
  1205-
  25025
  3100 50W centrum trybuny głównej (w okolicy szatni piłkarzy i innych pomieszczeń dla mediów).
  Elite200100
 2. Wszystkie siedzenia z blatami muszą być wyposażone w kontakt i łącze telefoniczne/modem.
 3. Blaty muszą być na tyle duże, by pomieścić laptopa i notatnik.

Artykuł 31 – Miejsca dla komentatorów radiowych i telewizyjnych

 1. Stadion musi mieć przynajmniej następującą liczbę zadaszonych stanowisk dla komentatorów:
  Kategoria stadionuMinimalna liczba miejsc
  12
  25
  325
  Elite40
 2. Każde stanowisko musi posiadać przynajmniej 3 siedziska.

Artykuł 32 – Studio TV

Stadion musi posiadać studio/a TV spełniające następujące wymogi:

Kategoria stadionuWymagana liczbaWymagany rozmiarDodatkowe wymogi
11-
225m x 5m x 2,3m (d-s-w)-
3W tym „studio prezentacyjne” z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną
Elite3

Artykuł 33 – Przestrzeń dla wozu transmisyjnego (pojazdu OB.)

Stadion musi spełniać następujące wymogi dla wozów transmisyjnych:

Kategoria stadionuUmiejscowienieRozmiar
1-Przynajmniej 100m2
2Przynajmniej 200m2
3Przynajmniej 1000m2
ElitePo tej samej stronie stadionu, co trybuna głównaPrzynajmniej 2000m2

Artykuł 34 – Sala konferencyjna

Stadion musi spełniać następujące wymogi:

Kategoria stadionuWymógMinimalna ilość miejsc siedzących
1Część pomieszczenia roboczego mediów może być wykorzystana-
2Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami50
375
Elite100