Kryteria UEFA dla organizacji finałów imprez klubowych

autor: Michał Karaś

Poniższy tekst jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu UEFA.

Dokładne wymogi określone są w Regulacjach UEFA dla infrastruktury stadionowej 2006. Poniższe wymogi to tylko najważniejsze parametry, wyróżniające obiekty organizujące finały imprez klubowych UEFA i mają służyć jedynie za punkt odniesienia.

I. Pojemność stadionów

1. Minimalna pojemność obiektów na poziomie 70 000 dla finału Ligi Mistrzów i 40 000 dla finału Pucharu UEFA. W dalszej części dokumentu finał Ligi Mistrzów oznaczony będzie skrótem fLM, a finał Pucharu UEFA- fPU.

2. Stadion musi być nowoczesny i dobrze utrzymany. Wymaga się, by przynajmniej 75% miejsc było zadaszonych.

3. Stadion musi być przystosowany do gromadzenia różnych grup kibiców w niezależnych od siebie sektorach.

4. Przynajmniej dwa zadaszone sektory po 50 miejsc muszą być wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i ich pomocników. Takie sektory muszą być odpowiednio wyposażone w instalacje sanitarne.

5. Zapewnienie najwyższej klasy pomieszczeń dla mediów: wymaga się następujących pomieszczeń i infrastruktury:

 1. przestrzeń dla głównych (zewnętrznych) wozów transmisyjnych (fPU: przynajmniej 4 000 m2; fLM: przynajmniej 8 000 m2)
 2. studia telewizyjne (fPU: do 10; fLM: do 12)
 3. stanowiska komentatorskie (fPU: do 60; fLM: do 100)
 4. miejsca z blatami dla dziennikarzy (fPU: 400; fLM: 700)
 5. pomieszczenie robocze dla mediów (fPU: 350m2; fLM: 500m2)
 6. sala konferencyjna (fPU: 250m2; fLM: 400m2)

6. Zapewnienie najwyższej klasy pomieszczeń recepcyjnych dla gości UEFA, w tym:

 1. przynajmniej 100 miejsc w specjalnej loży VVIP (współczynnik 2m2 na osobę)
 2. przestrzeń recepcyjna dla przynajmniej 450 (fPU) lub 700 (fLM) VIP-ów, albo jako jedno pomieszczenie, albo w postaci kilku sąsiadujących ze sobą, połączonych pomieszczeń z łatwym dostępem do miejsc na trybunach (ratio 1,5m2 na osobę)
 3. przestrzeń recepcyjna dla przynajmniej 250 dla każdego z uczestniczących klubów (1,5 m2 na osobę)
 4. przestrzeń recepcyjna na przynajmniej 1 000 osób dla gości i partnerów UEFA, niekoniecznie wewnątrz stadionu (ratio 1,5 m2 na osobę).

Dodatkowo, w przypadku finału Ligi Mistrzów na zewnątrz stadionu wystarczająca powierzchnia (przynajmniej 13 500m2 / 3m2 na osobę) musi być zarezerwowana na przestrzeń recepcyjną „Champions Village” dla przynajmniej 4 500 osób.

II. Infrastruktura na stadionie

7. Wszystkie miejsca muszą posiadać oparcia minimalnej wysokości 30cm (od tylnej krawędzi siedziska). Krzesełka muszą być indywidualne, oddzielone od siebie nawzajem, wyprofilowane, numerowane, zapewniać odpowiednią ilość miejsca na nogi oraz być z wytrzymałego i niepalnego materiału.

8. Wymiary boiska 105x68m. Boisko musi być w znakomitym stanie, być wyposażone w znakomity system drenażu i mieć gładką powierzchnię. Murawa musi być naturalna.

9. Rekomendowane odległości murawy od ścian oporowych trybun:

 1. przy liniach bocznych: 6m
 2. przy liniach końcowych: 7,5m

10. Wystarczająca i łatwo dostępna przestrzeń musi zostać przeznaczona na bandy reklamowe oraz obsługę widowiska.

11. Wewnątrz stadionu nie mogą się znajdować żadne ogrodzenia.

12. Stadion musi zapewniać wystarczającą ilość wejść i wyjść dla widzów. Musi być wyposażony w nowoczesny system kontroli dostępu, dostarczający aktualnych danych i uniemożliwiający użycie podrobionych biletów.

13. Najwyższej jakości szatnie dla obu zespołów i sędziów (jednakowa wielkość i wyposażenie dla obu zespołów; przestrzenne, jasne i czyste z przynajmniej 25 miejscami w każdej szatni dla zawodników).

14. Bezpośredni, odosobniony i chroniony dostęp dla obu zespołów i sędziów z ich szatni na obszar gry oraz z obszaru gry do wyjścia ze stadionu (i na odwrót: od wejścia do szatni).

15. Odpowiedni i dobrze wyposażony pokój kontroli antydopingowej zlokalizowany wśród pomieszczeń technicznych.

16. Odpowiedni i dobrze wyposażony pokój dla delegata UEFA.

17. Sztuczne oświetlenie z intensywnością co najmniej 1 400 lux (eV) w kierunku głównej kamery i 1 000 lux (eV) dla pozostałych części stadionu oraz odpowiedni system zasilania awaryjnego zdolny, w razie potrzeby, bez zakłóceń i na stałe zapewnić adekwatne wartości.

18. Telebimy i wysokiej jakości, wydajny system nagłośnienia dla komunikacji z widzami zapewniający słyszalność komunikatów we wszystkich przestrzeniach publicznych w środku oraz na zewnątrz stadionu. System musi być słyszalny niezależnie od poziomu hałasu na trybunach i działać niezależnie od głównego źródła zasilania (w przypadku awarii tego drugiego).

19. Stały system monitoringu (w kolorze) obejmujący wszystkie przestrzenie publiczne na stadionie i wokół niego, zdolny do wykonywania zdjęć.

20. Pomieszczenie kontroli z monitorami dla systemu monitoringu. Stanowiska dla spikera, stanowisko kontroli tablicy świetlnej (jeśli takowa jest), stanowiska dla policji, straży pożarnej i służb medycznych- wszystkie powinny znajdować się albo w samym pomieszczeniu kontroli lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pomieszczenie kontroli musi zapewniać widok na całe wnętrze stadionu.

21. Pomieszczenia pierwszej pomocy (zarówno dla widzów, jak i działaczy) najwyższej jakości, zwłaszcza jeśli chodzi o ich liczbę i czystość. Dokładne wytyczne znajdują się w Regulacjach UEFA dla Infrastruktury Stadionowej 2006.

22. Toalety dla widzów (obojga płci) najwyższej jakości, zwłaszcza jeśli chodzi o ich liczbę i czystość. Ubikacje bez muszli klozetowej są zabronione niezależnie od płci. Dokładne wytyczne znajdują się w Regulacjach UEFA dla Infrastruktury Stadionowej 2006.

23. Catering dla widzów najwyższej jakości, zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę stanowisk i czystość. Dokładne wytyczne znajdują się w Regulacjach UEFA dla Infrastruktury Stadionowej 2006.

III. Zarządzanie obiektem.

24. Zarządzanie obiektem musi zostać powierzone doświadczonym specjalistom, muszą zostać podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa.

25. System stewardingu musi być odpowiedni dla wysokiej rangi meczu międzynarodowego i mieć udokumentowaną, dobrą reputację.

IV. Otoczenie stadionu.

26. Stadion musi być łatwo dostępny środkami komunikacji publicznej, jak i prywatnym transportem.

27. Wokół stadionu wystarczająca ilość miejsca musi zostać przeznaczona na promocję, przyjmowanie gości i działania ochrony.

28. Zrozumiałe międzynarodowo oznaczenia, mapy stadionu i wersje regulaminu muszą znaleźć się na stadionie i wokół niego, łącznie z drogami prowadzącymi na stadion.

29. Ilość miejsc parkingowych dla aut osobowych i autobusów w bezpośredniej okolicy stadionu wystarczająca w stosunku do rozmiaru stadionu. Przeciętny wskaźnik ilości miejsc parkingowych powinien wynosić jedno miejsce na 7 widzów (auto osobowe) i ok. 350 miejsc dla autobusów przy stadionie na 30 000 miejsc.

V. Lotniska

30. Międzynarodowe lotnisko/a zdolne obsłużyć olbrzymią nadwyżkę połączeń związanych z finałem imprezy UEFA (do 100 dodatkowych czarterów dziennie poza normalnym ruchem). Lotnisko musi działać przez 24h na dobę. Dodatkowe kryteria do spełnienia zostaną określone w umowie o organizacji imprezy.

VI. Hotele

31. Odpowiednia pojemność hoteli dla UEFA, finalistów, partnerów i ich działaczy. Przynajmniej 1 000 miejsc w hotelach pięciogwiazdkowych (fLM) lub 500 (fPU) jest wymaganych. Dodatkowo, wystarczająca ilość miejsc w hotelach wszystkich innych klas musi zostać zapewniona. Dodatkowe kryteria do spełnienia zostaną określone w umowie o organizacji imprezy.

VII. Przestrzenie dla kibiców.

32. Przestrzenie dla kibiców drużyn-finalistów.
Osobne oficjalne przestrzenie dla kibiców każdej z drużyn startującej w finale (fPU: do 15 000 na drużynę; fLM do 20 000 na drużynę). Dodatkowe kryteria do spełnienia zostaną określone w umowie o organizacji imprezy.

33. Przestrzeń festiwalowa.
Łatwo dostępne miejsce w centrum miasta, przeznaczone na oficjalne centrum dla kibiców, na którym odbywałyby się wydarzenia związane z finałem wraz z działalnością partnerów komercyjnych UEFA przez okres zaczynający się nie później, niż 5 dni przed finałem. (UEFA zaleca powierzchnię przestrzeni festiwalowej dla finału Ligi Mistrzów na poziomie 14 000 m2). Dodatkowe kryteria do spełnienia zostaną określone w umowie o organizacji imprezy.