Płock: Ile kosztował stadion?

źródło: Stadiony.net; autor: Paulina Skóra

Płock: Ile kosztował stadion? W 2023 roku zakończono prace nad stadionem, na którym swoje domowe mecze rozgrywa Wisła Płock. Kilka dni temu radny PiS Marek Krysztofiak zapytał w interpelacji o ostateczną kwotę, jaka została wydana na budowę obiektu. Okazuje się, że sprawa o ustalenie ostatecznej wartości prac znajduje się w Sądzie Polubownym.

Reklama

Wiele się zmieniło

O tym, że koszty przebudowy Stadionu im. Kazimierza Górskiego wzrosną w stosunku do tych planowanych, było wiadomo już na początku prac. Od momentu podpisania umowy w 2019 roku sporo się zmieniło. Nadeszła pandemia, wybuchła wojna na Ukrainie, pojawiła się także spora inflacja. Budowa została oficjalnie zakończona we wrześniu ubiegłego roku, a nadal oficjalnie nie wiadomo, jaki będzie jej ostateczny koszt.

Na interpelację odpowiedział wiceprezydent Płocka do spraw inwestycji, Artur Zieliński, który poinformował, że wartość wszystkich umów i zleceń zawartych w związku z realizacją inwestycji wyniosła dokładnie 174.729.952,99 zł. Na powyższą kwotę składają się między innymi koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej, koszty wykonania robót budowlanych, wyposażenia i wielu innych prac, które były niezbędne, aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca.

Orlen Stadion im. Kazimierza Górskiego© Styko Na Stadionach

Ostateczna wartość umowy, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wyniosła 171.305.999,99 zł i uwzględnia ona zlecone w trakcie realizacji inwestycji roboty dodatkowe i zamienne na kwotę 4.828.624,19 zł.

Będzie dopłata?

W kwietniu 2023 roku wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych firma MIRBUD SA zwróciła się do Sądu Polubownego o wszczęcie mediacji w przedmiocie ugody, co do zmiany treści wiążącej strony umowy z dnia 29 listopada 2019 roku, w zakresie zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego wzrostu cen w trakcie realizacji kontraktu.

Gmina wyraziła zgodę na wszczęcie mediacji i przy współpracy z biegłym w zakresie waloryzacji wynagrodzeń obecnie weryfikuje dokumenty oraz oświadczenia przedkładane przed przez wykonawcę. Dokumenty te mają potwierdzić i udokumentować wzrost cen w kontrakcie. Jednocześnie wiceprezydent Płocka zapewnia, że w budżecie miasta na wypadek ewentualnej dopłaty jest kwota 15 mln zł.

Orlen Stadion im. Kazimierza Górskiego© stadionowy_turysta

Reklama