Zabrze: Rusza rozbiórka starej trybuny, niedługo budowa nowej konstrukcji

źródło: Stadiony.net; autor: Maciek Ściłba

Zabrze: Rusza rozbiórka starej trybuny, niedługo budowa nowej konstrukcji Od kilku miesięcy na obiekcie Górnika Zabrze realizowana jest inwestycja związana z budową nowej trybuny zachodniej. W ostatnich tygodniach udało się zakończyć prace związane z przeniesieniem infrastruktury telewizyjnej, co oznacza, że niebawem ruszy rozbiórka ostatniego fragmentu starej areny.

Reklama

Kiedy powstanie czwarta trybuna Areny Zabrze?

W listopadzie informowaliśmy o tym, że po wielu latach udało się w końcu znaleźć środki pozwalające na dokończenie Stadionu im. Ernesta Pohla. Dzięki długoterminowym obligacjom wyemitowanym przez Bank Pekao S.A. pozyskano blisko 103 miliony złotych. Zanim jednak zostanie wybrany wykonawca, który zbuduje nowe sektory, wyłoniono najpierw podmiot odpowiedzialny za przeniesienie infrastruktury telewizyjnej. Firmą odpowiadającą za ten element inwestycji było przedsiębiorstwo S-Met sp. z o.o., który złożył ofertę opiewającą na nieco ponad 850 tysięcy złotych. Ten etap prac udało się planowo zakończyć przed 30 stycznia 2023.

Kolejny krok przewiduje, że zburzona zostanie trybuna główna. Nie tak dawno na łamach naszego portalu opublikowaliśmy listę podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym wraz z proponowanymi przez nie kwotami za realizację tego zadania. Zgłosiło się aż 12 firm, z których tylko dwie nie zmieściły się w zaplanowanym budżecie wynoszącym 2 miliony złotych – taki bowiem był zaplanowany na ten cel. Rozbieżności pomiędzy oferującymi przedsiębiorstwami były dosyć duże. Najdroższa propozycja od JS Invest Group wyniosła 2.562.302,36 złotych – najniższa a od AKPE Group „zaledwie” 536.280 złotych.

Arena Zabrze© Sitikultys.pl

Kiedy zniknie stara trybuna główna Areny Zabrze?

Jak się okazało proponowana kwota tradycyjnie była decydującym czynnikiem w wyłonieniu zwycięskiego podmiotu. Przedsiębiorstwo AKPE Group z Katowic wybrane na podstawie zakończonego przetargu nie tak dawno rozpoczęło prace przygotowawcze do wyburzenia budynku administracyjno-klubowego, trybun oraz szatni. Dodatkowo zdemontowany zostanie stalowy zbiornik do magazynowania wody, stalowe ogrodzenie wraz bramami, elementy małej architektury, a także maszt oświetleniowy przy sektorach południowych. Usuwana będzie także nawierzchnia asfaltowa oraz syntetyczna polietylenowa wyłożona tuż przy ławkach rezerwowych.

– Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta z najniższą ceną. Jeżeli wybór się uprawomocni (wykonawcy mają teraz pięć dni na wniesienie ewentualnego odwołania od tej decyzji do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) to na początku przyszłego tygodnia będziemy mogli podpisać umowę i zacząć realizację zadania. Jego czas to 2 miesiące od przekazania terenu budowy – zdradził 16 lutego na łamach „Dziennika Zachodniego” Maciej Buchalik, wiceprezes spółki Stadion w Zabrzu. Umowę z wykonawcą podpisano 24 lutego. Krzesełka z trybuny zachodniej, które zostaną zdemontowane najprawdopodobniej trafią na licytację i będzie można je nabyć jako unikatowe pamiątki.

W ostatnich dniach poinformowano o tym, że właśnie ogłoszono postępowanie przetargowe mające wyłonić przedsiębiorstwo, które wybuduje ostatnią trybunę. Oferty po wniesieniu wadium wynoszącego 650.000 złotych można składać do 5 kwietnia do godz. 10:00. Kwota oferowana przez inwestora na ten cel zostanie podana na krótko przed otworzeniem kopert z ofertami. Tę procedurę zaplanowano na ten sam dzień na godz.11:00.

Arena Zabrze© Sitikultys.pl

Reklama