Anglia: Pojedynek na petycje w Peterborough

źródło: stadiony.net [ŁB]; autor: Łukasz Błażewicz

Anglia: Pojedynek na petycje w Peterborough Umiejscowienie Embankment Stadium wzbudza kontrowersje wśród lokalnej społeczności. Choć przewaga liczebna zdaje się pozostawać po stronie zwolenników obecnie planowanej lokalizacji, rozstrzygnięcie patowej sytuacji mają zagwarantować niezależni konsultanci.

Reklama

Choć zakładane umiejscowienie nowego obiektu w Peterborough wielu uznawało za optymalne, ostatnimi czasy spotyka się ono z głosami sprzeciwu. Ich wyrazem jest wirtualna petycja, której inicjatorzy domagają się zachowania dotychczasowego charakteru terenów, na których ma powstać nowy stadion. 

Jak przekonują, pozostawienie terenów zielonych, zamiast budowy w ich miejscu obiektu sportowego, pozwoliłoby spowolnić proces przekształcania centrum Peterborough w - tu cytat - betonową dżunglę. Autorzy petycji skupiają się głównie na aspektach ekologicznych, w tym walorach przeciwpowodziowych obecnego zagospodarowania terenu. 

Według oponentów, nowy stadion - zwłaszcza w połączeniu z sąsiednimi budynkami uniwersyteckimi - pogłębi proces zanikania obszarów zielonych w mieście. Deklarują oni jednak, że nie są przeciwko budowie obiektu jako takiej - wyrażają sprzeciw jedynie wobec obecnie wybranej lokalizacji.        

Peterborough United stadium plan

W kontrze do powyższych żądań powstała petycja będąca wyrazem poparcia dla budowy stadionu na terenach przybrzeżnych. Jej sygnatariusze przekonują, że Embankment Stadium będzie nie tylko wartościowym elementem miejskiej architektury, ale też - z założenia - ma powstać bez szkody dla walorów przyrodniczych i architektonicznych okolicy. 

Zwolennicy inwestycji odwołują się również do uniwersalnego charakteru areny. Ma ona gościć nie tylko mecze The Posh, ale również pełnić funkcje kulturalne i biznesowe, ubogacając zaniedbane przez ostatnie lata obszary Peterborough.   

Wnosząc po liczbie podpisów widniejących pod obiema petycjami, ekolodzy muszą uznać wyższość zwolenników powstania nowego stadionu na nabrzeżu. Petycja przeciwko inwestycji zebrała czterokrotnie mniej głosów niż jej odpowiednik po przeciwnej stronie barykady.

Fani Peterborough United muszą uzbroić się jednak w cierpliwość. Dopiero z początkiem sierpnia ruszyły prace nad finalnym planem zagospodarowania spornych terenów, prowadzone przez zespół niezależnych konsultantów, których zakończenie planowane jest na początek 2022 roku. Nawet zakładając ich korzystny dla The Posh finał, pierwotnie zakładany termin oddania do użytku ulegnie znacznemu przesunięciu.   

Autor: Łukasz Błażewicz

Reklama