Liverpool: Ofiary Hillsborough „nieumyślnie zabite”!

źródło: własne | MK; autor: michał

Liverpool: Ofiary Hillsborough „nieumyślnie zabite”! Po 27 latach jest nowy werdykt w sprawie katastrofy na Hillsborough. Bezpośrednia wina, w tym za późniejsze oczernianie i bezczeszczenie pamięci o ofiarach spada na policję!

Reklama

Dziś w Liverpoolu wyprostowano fragment historii. Przez ponad 20 lat oficjalna wersja policji z South Yorkshire spychała winę za śmierć 96 osób na kibiców, rozpowszechniając oszczerstwa, by manipulować opinią publiczną. Na pewno oglądaliście materiały prasowe czy filmy dokumentalne, które powielały te kłamstwa, winiąc „pijaństwo”, „chuliganów”, it. Dlatego poniżej opisujemy szczegółowo, co działo się dziś w sądzie w Liverpoolu.

Justice for the 96!

W trakcie nowego śledztwa w sprawie Hillsborough (ruszyło w 2013) kilkaset osób, w tym 185 kibiców Liverpoolu, złożyło zeznania, by pomóc ławie przysięgłych w odpowiedzi na 14 kluczowych pytań. Poniżej wszystkie z nich oraz odpowiedzi ławników:

Pytanie 1

Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem: 15 kwietnia 1989 roku 96 osób zginęło w katastrofie, wskutek ścisku w centralnym sektorze trybuny Leppings Lane, w następstwie wpuszczenia zbyt dużej liczby widzów przez bramy wyjściowe?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy były błędy lub zaniechania ze strony policji w przygotowaniach do półfinałowego meczu, które przyczyniły się do zaistnienia zagrożenia w dniu meczu?

Odpowiedź: Tak. Jury orzeka, że były poważne zaniechania w przygotowaniach do meczu, włączając zarządzanie tłumem przed bramami Leppings Lane, monitoring zapełnienia trybuny i odpowiedzialność za tę część stadionu.

Pytanie 3

Czy w dniu katastrofy były jakieś błędy lub zaniechania ze strony policji, które mogły przyczynić się do powstania zagrożenia?

Odpowiedź: Tak. Reakcja policji na rosnący tłum przed Leppings Lane była powolna i nieskoordynowana. Zamknięcie ulicy i spychanie kibiców pogorszyło sytuację. Nie zastosowano żadnego rozwiązania, które pomogłoby rozwiązać sytuację, jak np. zewnętrzny kordon przed bramami.

Pytanie 4

Czy były błędy lub zaniechania oficerów dowodzących, które przyczyniły się do powstania ścisku?

Odpowiedź: Tak. Oficerowie mieli obowiązek zamknąć główny tunel do trybuny Leppings Lane zanim otwarto bramę i wpuszczono resztę kibiców. Trybuna była już pełna, co oficerowie mieli obowiązek wiedzieć, ale nie wiedzieli.

Pytanie 5

Czy po wydaniu rozkazu otwarcia bramy C były jakieś błędy lub zaniechania oficerów dowodzących, które spowodowały lub przyczyniły się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Oficerowie zarządzający nie poinformowali funkcjonariuszy wewnątrz stadionu, że otwierają główną bramę C. Nie wzięli pod uwagę, gdzie skierują się kibice i nie zamknęli tuneli, w który wbiegła większość z nich.

Pytanie 6

To kluczowe pytanie, w którym nie udało się osiągnąć jednogłośnej odpowiedzi, dlatego zdecydowała większość. Pytanie obarcza odpowiedzialnością policję wprost. Czy macie pewność, że ofiary katastrofy zostały bezprawnie zabite?

Odpowiedź: Tak. (na sali wybuchła owacja)

Pytanie 7

Czy było jakiekolwiek zachowanie kibiców, które przyczyniło się do katastrofy na Leppings Lane?

Odpowiedź: Nie. Ławnicy zostali spytani jeszcze raz i potwierdzili, że żadne zachowanie kibiców nie przyczyniło się do zagrożenia.

Pytanie 8

Czy były jakiekolwiek elementy projektu/układu stadionu, które uznajecie za niebezpieczne i przyczyniły się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Rozkład falołamaczy w sektorach 3 i 4 nie był w pełni zgodny z Green Guide. Oznakowanie bocznych sektorów było niewystarczające, a liczba kołowrotów i brak osobnych dla każdego sektora miały udział w tragedii.

Pytanie 9

Czy były błędy lub zaniechania w ocenie zgodności Hillsborough z wymogami, które mogły przyczynić się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Certyfikat zgodności był nieaktualny i nie uwzględniał zmian na Leppings Lane. Pojemność stadionu była źle skalkulowana.

Pytanie 10

Czy były błędy lub zaniechania ze strony Sheffield Wednesday w zarządzaniu i/lub przygotowaniach do meczu 15 kwietnia 1989, które mogły przyczynić się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Klub nie zatwierdził do realizacji planu stworzenia osobnych kołowrotów dla każdego sektora Leppings Lane. Była nieprecyzyjna informacja o biletach i brak spójnego planu z policją.

Pytanie 11

Czy były błędy ze strony Sheffield Wednesday w dniu meczu?

Odpowiedź: Nie. Ławnicy dopytani czy brak jakiegoś działania ze strony Sheffield Wednesday mógł mieć wpływ na zagrożenie? Odpowiedź: Tak. Klub wiedział o tłumie przez Leppings Lane, powinien wnioskować o opóźnienie rozpoczęcia meczu.

Pytanie 12

Czy firma Eastwood and Partners (konstruktorzy stadionu) powinna zrobić więcej, by dostrzec niewłaściwe rozwiązania, które przyczyniły się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Firma nie sporządziła własnych kalkulacji po nawiązaniu współpracy z Sheffield Wednesday. Opierali się na nieaktualnym certyfikacie z 1986.

Pytanie 13

Po tym, jak na trybunie zaczął panować ścisk, czy były zaniedbania lub błędy ze strony policji, które przyczyniły się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Policjanci zwlekali z dostrzeżeniem i zgłoszeniem zagrożenia, nie było komunikacji ani koordynacji działań.

Pytanie 14

Czy po tym, jak wydarzenie już się rozpoczęło, czy były jakieś zaniechania ze strony służb medycznych, które przyczyniły się do katastrofy?

Odpowiedź: Tak. Ratownicy na stadionie nie dostrzegli skali zagrożenia i opóźnili akcję ratunkową.

Reklama