Wilno: Jest plan dokończenia stadionu narodowego

źródło: ZW.lt

Wilno: Jest plan dokończenia stadionu narodowego Miasto Wilno i rząd Litwy mają wspólnie z podmiotem prywatnym zainwestować w stadion, który później będzie zarządzany w systemie koncesyjnym. Po 28 latach uda się skończyć budowę?

Reklama

Wileński stadion narodowy jest słynny, ale w bardzo złym znaczeniu. Od 1987 formalnie jest w budowie i nie ma się jeszcze ku końcowi. Były już trzy podejścia do tej inwestycji (1987, 2007, 2013), teraz czas na czwarte.

Nowe rozwiązanie to pierwsza w historii tej inwestycji próba zbudowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partnerami publicznymi (PP) będą miasto Wilno i rząd Litwy, a partnerem prywatnym (P) jedna z firm zainteresowanych realizacją projektu. Według ZW.lt takich podmiotów jest aktualnie aż 9.

Vilnius National Stadium

Postępowanie będzie prowadzone w modelu „francuskim”, tj. wybrany partner otrzyma koncesję na zarządzanie stadionem przez ćwierć wieku. Z tego okresu ok. 3 lat powinna zająć adaptacja projektu i budowa, a kolejne 22 lata prywatny partner otrzyma wolną rękę na czerpanie korzyści z obiektu. Po tym okresie stadion zostanie przekazany we własność miasta.

Jeśli procedury doprowadzą do rychłego wyłonienia partnera, prace nad projektem mogą ruszyć w 2016 roku, a otwarcie mogłoby nastąpić w 2019 roku. Szacowana wartość projektu to 79 mln €, a znaczną część mogłoby pokryć dofinansowanie unijne. Już w 2013 Litwini liczyli jednak na takie wsparcie, by ostatecznie nie ruszyć z projektem.

Vilnius National Stadium

Reklama