Łódź: Dach na Widzewie w tym tygodniu

źródło: UM Łódź / Toya TV / własne | MK

Łódź: Dach na Widzewie w tym tygodniu Wylewanie betonu na głównej trybunie już się skończyło. Teraz zachodnia część stadionu czeka na pierwsze elementy dachu, a te mają się pojawić już w tym tygodniu.

Reklama

Wkrótce minie rok od rozpoczęcia budowy nowego stadionu Widzewa. Mosty Łódź przejęły budowę pod koniec grudnia 2014, rozbiórka starych trybun trwała do wiosny, dlatego dzisiejszy stan prac trzeba uznać za zaawansowany.

Wystarczy spojrzeć na główną trybunę przyszłego 18-tysięcznika, by wiedzieć dlaczego. Wszystkie cztery kondygnacje zaplecza (w tym strefa VIP, powierzchnie pod przyszłe biura, szatnie, etc.) były skończone już w październiku. Aktualnie szybko postępują prace murarskie, czyli wyznaczanie pomieszczeń wewnątrz żelbetowego szkieletu.

Stadion Widzewa© Construction Lodz Poland

Mosty całą główną konstrukcję stadionu stawiają wylewając beton na miejscu i ten etap po zachodniej stronie stadionu już się zakończył. Szkielet jest gotowy na przyjęcie stopnic przyszłej widowni, co nastąpi w grudniu. Wcześniej, bo już w tym tygodniu na budowie mają się pojawić pierwsze stalowe elementy dachu.

Zaawansowanie wszystkich pozostałych trybun jest znacznie mniejsze, ale też w nich znajdzie się nieporównanie mniej infrastruktury do wykonania niż na zachodzie. Trybuny wschodnia i zachodnia są wykonane w ok. 50% (przy czym ten stan uwzględnia tylko konstrukcję wylewaną na miejscu, bez oczekujących na montaż prefabrykatów), natomiast północna jest zbudowana w jednej trzeciej.

Zgodnie z pierwotnymi planami do końca roku cała konstrukcja główna stadionu miała być gotowa, a na niej miał już spoczywać dach. Dziś wydaje się, że osiągnięcie tego stanu jest mało prawdopodobne, jednak Mosty w rozmowie z Toya TV wyjaśniają, że zmiana kolejności niektórych zadań wynika z optymalizacji projektu. W komunikacie Urzędu Miasta czytamy z kolei, że dach zostanie ukończony pod koniec lutego 2016. Później na zakończenie budowy pozostanie jeszcze 9 miesięcy (końcówka listopada 2016).

Stadion Widzewa

Nie ma wciąż decyzji na temat docelowej elewacji nowego stadionu. Na głównej trybunie można zobaczyć testowany fragment imitujący cegły (zgodnie z koncepcją), jednak efekt wizualny jest bardzo dyskusyjny.

Drogi wokół stadionu zmienią swój pierwotny charakter, a prace nad układem komunikacyjnym rozpoczną się na początku przyszłego roku.

Reklama