Chorzów: 80 milionów na ukończenie Śląskiego?

źródło: WNP.pl; autor: michał

Chorzów: 80 milionów na ukończenie Śląskiego? Finałowa faza prac na Stadionie Śląskim ma się zakończyć jesienią 2016, a jej koszt jest szacowany na 80 milionów. Przetarg rozstrzygnie, czy tyle faktycznie pochłonie.

Reklama

Aktualnie na placu budowy Stadionu Śląskiego widać przede wszystkim, jak przybywa dachu. Na linach jest już ok. 40% konstrukcji stalowej, na której wkrótce zacznie się montaż poliwęglany.

Tymczasem, jak podaje portal WNP.pl, siedem firm jest zainteresowanych udziałem w ostatnim tak dużym przetargu na Stadionie Śląskim. Potencjalni wykonawcy to PRBT Cechini, konsorcjum: Qumak + Polska Grupa Recyklingu Proeko, konsorcjum: PBOiUT Śląsk + Dorbud + Polbet, Warbud, Spec Bau Polska, konsorcjum Mostostal Warszawa + Acciona Infraestructuras, a także konsorcjum PKiMSA Carboautomatyka + Noma 2.

Zadanie składa się z dwóch części. Pierwszy obejmuje dokończenie inwestycji w branżach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych, a także instalacyjnych i sanitarnych. To zadanie zostało zawieszone po wyjściu z placu budowy przez poprzedniego wykonawcę, dlatego w pierwszej kolejności trzeba dokończyć zaczęte już roboty i przeprowadzić prace naprawcze w razie konieczności. Zasadnicza część pierwszej fazy zadania to prace wykończeniowe.

Drugi zakres zadania przewiduje dokończenie prac w branżach teletechnicznych i niskoprądowych, w tym m.in. systemu monitoringu, nagłośnienia stadionu, systemu sygnalizacji pożarowej, AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) oraz systemu BMS (zarządzania budynkiem).

Oferenci mogą składać oferty na całość lub tylko jedną część zadania. Na realizację całości województwo śląskie przewiduje 14 miesięcy, a koszt jest aktualnie szacowany na 80 mln zł.

Przy wyborze wykonawców pod uwagę będzie brana cena (95%), a za pozostałe 5% będzie odpowiadać „dodatkowa gwarancja na wykonane roboty budowlane przez poprzedniego wykonawcę wraz z bezpłatnym serwisem na systemy uruchomione przez wykonawcę, zmontowane z materiałów zamawiającego”. Podstawowa gwarancja dla obu zakresów prac wynosi minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia oraz minimum 12 miesięcy na roboty wykonane przez poprzedniego wykonawcę.

Aktualna sytuacja na budowie widziana z kamer województwa śląskiego:

Stadion Śląski

Stadion Śląski

Reklama