Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego

źródło: StadionNarodowy.org.pl

17 listopada Narodowe Centrum Sportu zawarło umowę z pracowniami architektonicznymi Jems Architekci i Dawos. Cel to opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Euro 2012 – informuje StadionNarodowy.org.pl.

Reklama

Przedmiotem umowy z Jems Architekci Sp. z o.o. i Dawos Sp. z o.o. jest opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego działki pomiędzy Stadionem Narodowym a skrzyżowaniem ul. Targowej z ul. Zamoyskiego. Zgodnie z wymogami UEFA teren ten zostanie przeznaczony na niezbędną do przeprowadzenia turnieju infrastrukturę – parkingi tymczasowe, place przeznaczone na potrzeby gości i sponsorów UEFA. Zgodnie z umową, projekt powinien być gotowy za 5 miesięcy. Następnie w oparciu o projekt zostanie wybrany wykonawca.

Infrastruktura komunikacyjna zostanie przygotowana w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zapewnić jej docelową lokalizację i funkcjonowanie, po Mistrzostwach. Zagospodarowanie okolic Stadionu Narodowego w Warszawie podczas Euro 2012 - wizualizacja ogólna:

W 2012 r. rozpocznie się wdrażanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Stadionu Narodowego, tzw. I etap Narodowego Centrum Sportu. Koncepcja ta zakłada przywrócenie charakteru rekreacyjno-sportowego okolic Stadionu Narodowego w Warszawie, zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania, oczekiwaniami zarówno inwestora jak i władz miasta.

W ramach inwestycji istnieje kilka rekomendowanych wariantów i jest to m.in. budowa stadionu lekkoatletycznego lub hali widowiskowo-sportowej, boisk treningowych wraz z zapleczem sportowym, hoteli. Koncepcja zagospodarowania została opracowana także pod kątem zachowania terenów rezerwowych, tak by była możliwość ich wykorzystania na potrzeby wielkich imprez oraz wydarzeń plenerowych.

- Inwestycje te mają być uzupełnieniem Stadionu Narodowego i wspierać jego funkcje sportowe, kulturalne, biurowo–konferencyjne i rozrywkowe – powiedział Rafał Kapler, Prezes NCS.

Koncepcja zagospodarowania Narodowego Centrum Sportu – wizualizacja ogólna:

Reklama