Narodowy: Ostatni prefabrykat trybun wyprodukowany

źródło: StadionNarodowy.org.pl

W czwartek poznańskie zakłady Pekabex wykonały prefabrykowany stopień trybun o numerze 2192. To już ostatni. Wszystkie znajdą się na trybunach jeszcze w tym miesiącu, pokazując rozmach inwestycji – pisze StadionNarodowy.org.pl.

Reklama

W połowie lipca zakończy się również montaż głównej konstrukcji stalowej, na którą składają się 72 słupy oraz 72 elementy pierścienia ściskanego. Aktualny stan zaawansowania to 60 slupów oraz 54 pierścienie ściskane.

Przygotowywany jest montaż pozostałych elementów, tj. zastrzałów i odciągów, które mają być montowane po wykonaniu głównej konstrukcji stalowej. Odciągi to najdłuższe elementy liczące 58 metrów długości i muszą być scalane (spawane) w pobliżu miejsca montażu. Operacja ta rozpocznie się za kilka dni.

Przekazano również plac budowy dla SPEC pod przyłącze cieplne dla Stadionu Narodowego. Budowa rozpoczyna się 1 lipca i potrwa ok. 2 miesięcy.

Trwają przygotowania związane z akceptacją materiałów na membranę dachu stałego i ruchomego. Wykonawca przedstawił próbki materiałów wraz ze specyfikacją techniczną.

Reklama