Baltic Arena bliżej pozwolenia na budowę

źródło: Trojmiasto.pl; autor: Michał

W Letnicy trwa teraz przygotowywanie terenu pod budowę stadionu. Firma Ol-Trans ma za zadanie wywieźć cały gruz po działkach i wyrównać podłoże.

Reklama

Prezydent Gdańska wydał decyzję środowiskową w sprawie budowy Baltic Areny. Do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę obiektu został już tylko jeden krok. Decyzja prezydenta była niezbędna, ponieważ stadion w Letnicy został zakwalifikowany jako inwestycja mająca wpływ na środowisko. Zgodnie z prawem należało więc sporządzić raport o oddziaływaniu prac budowlanych i gotowego już stadionu na naturę.

W wydanym w środę dokumencie Paweł Adamowicz wskazał na konieczność tymczasowego odwodnienia terenu, przebudowy kanału melioracyjnego i wskazania sposobu i miejsca zagospodarowania wywożonej ziemi. Zwrócił również uwagę, aby materiały budowlane i tworzywa wykorzystane przy budowie stadionu, były przyjazne środowisku i posiadały stosowne certyfikaty.

Z kolei podczas użytkowania gotowego już obiektu mają być prowadzone badania stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz pomiary natężenia hałasu. Z decyzją środowiskową spółka BIEG 2012, która prowadzi budowę stadionu, czeka już tylko na projekt budowlany obiektu. Projketująca stadion pracownia RKW przygotuje projekt do końca lipca. 31 lipca BIEG 2012 wystąpi do wojewody pomorskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę stadionu.

Pierwsze prace ziemne mają się rozpocząć w grudniu tego roku. Trwa przetarg na firmę, która podejmie się tego zadania. Do wtorku wpłynęły oferty 13 firm. Urzędnicy ocenią teraz, której z firm zaproponować przesłanie do Gdańska szczegółowej oferty. Wybór wykonawcy prac ziemnych nastąpi w połowie grudnia.

Reklama