Walia: Swansea City przejmie stadion na 37 lat

źródło: Heart.co.uk / BBC.com / iTV.com; autor: michał

Walia: Swansea City przejmie stadion na 37 lat Porozumienie osiągnięte, trzeba jeszcze tylko akceptacji zarządu gminy. Jeśli będzie przypieczętowane, Swansea City może zwielokrotnić swoje zyski z tytułu użytkowania Liberty Stadium.

Reklama

W odróżnieniu od większości klubów Premier League, Swansea City nie jest właścicielem swojego stadionu. Walijski klub jest jednym z dwóch użytkowników Liberty Stadium, traktowanym na równi z Ospreys, klubem rugby.

To ma się zmienić już od kilku lat, ale dotychczasowe rozmowy nie przynosiły rezultatu. „Łabędzie” pokazały nawet projekt rozbudowy obiektu, ale do tego konieczne byłoby jego przejęcie. I właśnie to może wreszcie nastąpić w 2018, ponieważ City uzgodnili z radą miasta warunki, na mocy których klub stałby się po raz pierwszy w historii gospodarzem stadionu.

Liberty Stadium© Mark L. Photos

Choć wcześniej mówiło się o odkupieniu stadionu, teraz w grę wchodzi długoterminowa dzierżawa (37 lat), bliska naszemu użytkowaniu wieczystemu. W tym okresie Swansea City płaciłoby miastu stały czynsz, a dodatkowo budowałoby dwa sztuczne boiska dla młodzieży w Swansea co 5 lat (w sumie 14 boisk na terenie miasta).

City musi spełnić jeden warunek: umożliwić drużynie Ospreys kontynuację użytkowania stadionu na zasadach zbliżonych do obecnych. Nie ma jednak ograniczeń odnośnie praw do nazwy obiektu, jego rozbudowy czy innych istotnych komercyjnie decyzji. Wszystko to będzie w gestii klubu Premier League aż do oddania obiektu w 2054-2055.

Decyzja o zgodzie na przejęcie stadionu powinna zapaść 16 listopada.

Reklama