Łódź: Drugie podejście do stadionu Orła

źródło: własne | MK

Łódź: Drugie podejście do stadionu Orła Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetarg na budowę nowego stadionu żużlowego dla Orła Łódź. Termin otwarcia ofert upływa 20 stycznia 2016 roku.

Reklama

Po raz drugi Łódź ogłosiła przetarg na budowę nowego stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia. Oferty potencjalni Wykonawcy mogą składać w Wydziale Zamówień Publicznych w Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, do 20 stycznia 2016 roku.

W pierwszym postępowaniu chętnych nie brakowało, jednak wszyscy zaproponowali sumy niemożliwe do zaakceptowania dla samorządu. Teraz ma być lepiej, choć nie sama cena będzie brana pod uwagę. Stanowi ona 90% oceny, ale 10% będzie zależne od terminu gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Budowa podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to wybudowanie stadionu, która ma zostać oddany do użytku w 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Drugi zaś etap to rozbiórka starego stadionu i budowa parkingów. Tutaj termin wykonania zamówienia ustalono na 22 miesiące od dnia zawarcia umowy.

I, co ważne, wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby na dotychczasowym obiekcie było można rozgrywać mecze ligowe.

Stadion Orła Łódź

Reklama