Narodowy: PBG żąda pół miliarda od podwykonawcy

źródło: wnp.pl | opracował: MK; autor: michał

Narodowy: PBG żąda pół miliarda od podwykonawcy Upadły główny wykonawca Stadionu Narodowego chce wyegzekwować ponad 500 milionów złotych od firmy Imtech, która realizowała część prac na arenie. PBG zapowiada też pozwy wobec NCS i Skarbu Państwa.

Reklama

W grudniu 2014 grupa PBG wniosła pozew przeciwko firmie Imtech. Na mocy postanowień umowy główny wykonawca Stadionu Narodowego domaga się kar w wysokości aż 564,49 mln zł. PBG zarzuca Imtechowi nieterminowe wykonywanie robót i brak realizacji części prac, do których trzeba było znaleźć kolejnego wykonawcę. Do tego w karze ma być uwzględnione opóźnienie w usuwaniu usterek oraz naruszenie przepisów BHP.

Imtech, który na Narodowym odpowiadał za instalację sanitarną i obiekty mechaniczne, nie uznaje pozwu za realistyczny. – Warto przypomnieć, iż kwota tam wymieniona prawie pięciokrotnie przewyższa wartość całego kontraktu, jaki Imtech Polska podpisał w związku z realizacją budowy Stadionu Narodowy. Spodziewamy się, iż sąd odrzuci ów pozew jako bezzasadnytwierdzi dla wnp.pl Robert Nowak, dyrektor biura zarządu Imtech Polska.

Imtech nie zna jeszcze szczegółów pozwu. Podwykonawca spodziewa się, że udostępnienie dokumentacji do wglądu potrwa 6-8 tygodni i wtedy firma ogłosi swoje dalsze kroki.

PBG, obecnie w upadłości, nie zamierza kończyć swoich działań na tym. W ostatnim sprawozdaniu finansowym PBG można przeczytać, że jest planowanie wniesienie w przyszłości jednego lub kilku pozwów przeciwko NCS i Skarbowi Państwa w związku z roszczeniami dotyczącymi Stadionu Narodowego. Dokładna wartość sporu nie została wówczas podana.

Reklama