Łazienkowska: budowa stadionu najwcześniej w czerwcu

źródło: stadionlegii.pl; autor: Gutek

Zgodnie z przewidywaniami procedura przetargowa wydłuży się z powodu zgłoszonych protestów. W optymistycznym wariancie budowa nowego stadionu może rozpocząć się w czerwcu.

Reklama

Po rozstrzygnięciu pierwszego etapu przetargu odrzuceni oferenci (a było ich aż sześciu) mieli możliwość złożenia odwołań do Komisji Przetargowej Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niektórzy niedoszli budowniczy warszawskiego stadionu skorzystali z tej możliwości. Wszystkie odwołania zostały już rozpatrzone przez Komisję Przetargową i do północy w piątek przysługuje odrzuconym prawo odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej. Już dziś wiadomo, że na pewno będą chętni do skorzystania z tej możliwości. Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą może potrwać 2 tygodnie. W dalszej kolejności pozostaje odwołanie do sądu powszechnego.

Aktualna procedura odwoławcza powoduje w konsekwencji zablokowanie prac Komisji Przetargowej, zatem od zakończenia pierwszej części przetargu aż do zakończenia procedowania w Krajowej Izbie Odwoławczej, zgodnie z prawem Komisja Przetargowa nie może wykonywać żadnych działań. Groziłoby to unieważnieniem przetargu, ponieważ efektem procedury odwoławczej może być przywrócenie niektórych oferentów do walki o kontrakt na budowę stadionu.

Jeżeli znajdzie się konsorcjum, które zdecydowałoby się domagać się swoich praw przed sądem wtedy istnieją dwie ścieżki. Zostanie poddana ocenie zasadność wniosku i zostanie oszacowane ryzyko powodzenia sprawy sądowej. Jeżeli wniosek będzie niósł za sobą nieduże ryzyko to prace Komisji Przetargowej zostaną wznowione. W przeciwnym przypadku grozi zawieszenie prac Komisji lub nawet zerwanie przetargu - w najgorszym wariancie wszystko musiałoby się zacząć od początku i byłaby to spektakularna porażka aktualnej ekipy warszawskiego Ratusza.

Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z optymistycznym scenariuszem, to za trzy tygodnie mogłaby się rozpocząć druga faza przetargu. Oferenci mieliby ok. 40 dni na złożenie swoich ostatecznych propozycji. Po rozpatrzeniu finalnych wniosków ponownie będzie czas na procedury odwoławcze. Pozytywny rozwój wydarzeń pozwoli na rozpoczęcie budowy stadionu w czerwcu tego roku.

Przepisy przetargowe są w naszym kraju bezwzględne i wszystkie biurokratyczne procedury muszą przetoczyć się swoim torem. Pozostaje nam mieć nadzieję, że Komisja Przetargowa WOSiR dobrze wykorzystała czas podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej i przy rozpatrywaniu wniosków i nie znajdzie się pretekst do unieważnienia przetargu. Dotychczas sprawy idą wolno - ale w dobrą stronę i oby tak pozostało do wyczekiwanego rozpoczęcia budowy.

Reklama