Stadion Legii: Rozstrzygnięcie przetargu juz w środę?

źródło: www.stadionlegii.pl

W najbliższą środę odbędzie się posiedzenie komisji przetargowej pod przewodnictwem Michała Borowskiego, Naczelnego Architekta Miasta Warszawy, na którym mogą rozstrzygnąć się losy przetargu na budowę nowego stadionu Legii.

Reklama

Na posiedzeniu komisji przetargowej przedstawione zostaną wyniki analizy prawnej oraz zgodności z warunkami przetargu jedynej zgłoszonej oferty. Możliwe są trzy scenariusze. Jeżeli oferta okaże się niezgodna z warunkami przetargu lub będzie miała wady prawne, wtedy przetarg zostanie unieważniony. Jeżeli oferta będzie formalnie poprawna, wtedy możliwe są dwa rozwiązania - prośba do oferenta o dodatkowe informacje, jeżeli nie wszystkie wątpliwości komisji co do spełnienia warunków przetargu zostaną rozwiane. Jeżeli natomiast komisja nie będzie miała żadnych zastrzeżeń wtedy oferta zostanie zaakceptowana.

Drobiazgowa analiza

Poprawność prawna i zgodność z warunkami przetargu jest dla komisji szczególnie istotna z uwagi na fakt, że urząd zamówień publicznych oddelegował do komisji swojego obserwatora, który bacznie śledzi przebieg przetargu. Z drugiej strony w grze uczestniczy jeszcze ITI. Co prawda właściciel Legii nie jest stroną w postępowaniu, ponieważ wycofał się z przetargu, przysyłając pismo argumentujące wycofanie się z przetargu (podobnie uczyniło konsorcjum związane z CWKS Legia), ale przedstawiciele ITI złożyli wniosek o wgląd do jedynej zgłoszonej oferty. Przedstawiciele komisji przetargowej przypuszczają, że może to być powodowane chęcią znalezienia wad prawnych, umożliwiających unieważnienie przetargu. Komisja musi się jednak spieszyć, ponieważ ważność oferty wynosi 90 dni i w tym czasie trzeba rozstrzygnąć wszystkie kwestie prawne, formalne i rozwiać wszelkie wątpliwości oraz protesty.

Dobra oferta

Przewodniczący komisji przetargowej jest pełen uznania dla oferty złożonej przez konsorcjum HMB Stadien und Sportstattenbau GmbH i zapewnia, że z oferty wyłania sie obraz stadionu nowoczesnego, eleganckiego i przede wszystkim wielofunkcyjnego. Istotną zaletą ma być możliwość organizowania w ciągu roku dwukrotnie albo nawet trzykrotnie więcej imprez niż na dotychczasowym stadionie, gdzie rzadko odbywa się coś innego niż mecz piłkarski.

Co dalej z Legią?

Częścią oferty przetargowej jest umowa, która określa prawa na jakich funkcjonować KP Legia, ale tylko w trakcie budowy stadionu. Najistotniejszym aspektem jest to, że Legia ma prawo do korzystania z boiska w trakcie całego okresu budowy stadionu. Na razie nie ma umowy dotyczącej użytkowania stadionu, ale wiadomo, że prawa do zysków z użytkowania należą do operatora. Dla Klubu Piłkarskiego brzmi to bardzo groźnie, jednak jak zapewnia Michał Borowski - klub może być spokojny o swój byt ponieważ operator będzie go dofinansowywał kwotami liczonymi w dziesiątkach milionów złotych. Ale czy takie zapewnienia wystarczą aby przekonać właścicieli Legii do dalszego inwestowania w drużynę? Naczelny Architekt Miasta Warszawy zapewnia, że obecność na tym stadionie klubu Legia, grającego na wysokim poziomie jest absolutnie konieczna dla opłacalności całego przedsięwzięcia i obiecuje, że miasto zapewni Klubowi Piłkarskiemu Legia stuprocentową ochronę. Pozostaje czekać na ostateczne rozstrzygnięcia.

Reklama