Warunki zgłoszenia kandydatury do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 (wybrane części)

autor: Michał Karaś

Poniższy tekst jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu UEFA.

Spis treści:

3. Stadiony i inne główne budynki

3.1 Podstawowe Wymogi Odnośnie Stadionów.

Ten rozdział wyznacza wymagania dotyczące stadionów oraz innych miejsc związanych z Imprezą. Lista nie jest kompletna, jedynie zaznacza główne założenia niezbędne do rozpatrywania kandydatury. Kompletna lista zostanie przekazana w postaci odpowiedniego dokumentu (Stadium Agreements) państwom kandydującym, które przejdą do drugiej fazy procedury wyboru. Kandydaci będą wówczas musieli zagwarantować zastosowanie tych regulacji we wszystkich stadionach rozpatrywanych w projekcie. Ponadto, część wymagań może ulec zmianie wskutek postępu technologicznego lub zmian w wymaganiach konsumentów.

3.1 Podstawowe wymagania odnośnie stadionów.

Ilość stadionów
Każda federacja musi przedstawić 8 wysokiej klasy stadionów w swoim kraju, na których rozgrywać się będą mecze UEFA EURO 2012.

Pojemność stadionów
Stadiony muszą mieć odpowiednią minimalną "pojemność" (chodzi o miejsca siedzące, w których nic nie zakłóca pola widzenia, w tej klasyfikacji nie liczy się miejsc poświęconych na stanowiska komentatorskie, prasowe oraz tzw. sektorów buforowych, czyli tych, które nie mogą być użytkowane ze względów bezpieczeństwa; na ogół tak rozumiana pojemność to ok. 90% wszystkich miejsc):

 • mecze grupowe (poza meczem otwarcia): 30 000
 • ćwierćfinały i półfinały: 40 000
 • mecz otwarcia i finał: 50 000

Przynajmniej trzy stadiony muszą mieć pojemność 40 000 i jeden 50 000.

Parkingi
Przy każdym stadionie musi się znajdować wystarczająca ilość miejsc parkingowych dla aut osobowych i autobusów, zarówno wewnątrz/ w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu (dla osób/grup wyznaczonych przez UEFA), jak i w jego okolicach (dla widzów).

Każdy stadion musi spełniać następujące minima ilości miejsc parkingowych dla samochodów i autobusów:

Wymagana liczba miejsc parkingowych na 1 000 widzów Rozmiar stadionu
30 000 40 000 50 000
Wewnątrz albo bezpośrednio przy stadionie
Autobusy 4,5 135 180 225
Samochody 35 1 050 1 400 1 750
W bliskim sąsiedztwie stadionu
Autobusy 9 270 360 450
Samochody 130 3 900 5 200 6 500

Oświetlenie
Większość spotkań będzie rozgrywana wieczorem i wszystkie będą transmitowane. W związku z tym każdy stadion musi posiadać system oświetlenia zgodny z regulacjami UEFA ("Guidelines and Recommendations for Floodlighting for all UEFA Competitions"). Zgodnie z tymi wymogami, każdy stadion musi zostać wyposażony w oświetlenie o mocy 1400 lux obejmujący całą płytę boiska oraz awaryjne źródło zasilania, które w razie usterki zagwarantuje moc 1200 lux na całej powierzchni.

Czysty stadion
Każdy stadion na czas "wyłącznego użytkowania" (podczas rozgrywek EURO 2012) musi być pozbawiony jakichkolwiek komercyjnych znaków firmowych, wolny od komercyjnych zobowiązań kontraktowych i innych zgonie z zasadą czystości stadionu. Dla uniknięcia wątpliwości, podczas takiego okresu obowiązuje zakaz eksponowania jakichkolwiek treści/znaków komercyjnych wewnątrz oraz w bezpośrednim otoczeniu stadionu, chyba że jest to wyraźnie autoryzowane przez UEFA.

Jeżeli prawa do nazwy stadionu zostały sprzedane lub stadion z jakichkolwiek innych przyczyn nosi nazwę instytucji komercyjnej, na czas wyłącznego użytkowania przez UEFA (od dwóch tygodni przed do jednego dnia po imprezie odbywającej się na danym stadionie) jest on wolny od tych zobowiązań i nosi nazwę "UEFA EURO Stadium" lub inną nazwę podaną przez UEFA. Ani UEFA, ani Organizatorzy w takiej sytuacji nie mają żadnych zobowiązań wobec podmiotu posiadającego prawa do nazwy.

Przestrzeń prezentacji komercyjnej
W obrębie każdego stadionu przynajmniej 1000 m2 musi byc przeznaczone na potrzeby tworzenia "stref dla kibiców" przez Partnerów Handlowych. W tych strefach Partnerzy mogą prezentować swoje produkty i zabawiać fanów interaktywnymi atrakcjami. W celu zapewnienia możliwie najlepszej ekspozycji Partnerom Handlowym oraz jak największej rozrywki kibicom, strefy te powinny być umieszczone na lub w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych prowadzących do stadionu. W przypadkach, kiedy takie strefy umieszczone są na jezdniach tymczasowo wyłączonych z ruchu, należy na odpowiedni czas udostępnić Partnerom te miejsca, w celu instalacji, testowania oraz składania ich stanowisk.

Krzesełka oraz ogrodzenia
Ułożenie krzesełek na stadionie musi być zgodne z regulacjami UEFA (Binding Safety and Security Instructons). W związku z tym:

 • każdy widz podczas meczów UEFA EURO 2012 musi miec przypisane krzesełko;
 • nie dopuszcza się miejsc stojących;
 • nie dopuszcza się miejsc zamontowanych tymczasowo;
 • wszystkie krzesełka muszą być pojedyncze, przymocowane do podłoża, wygodnie wyprofilowane, muszą mieć oparcia na minimum 30cm oraz być niepalne i niełamliwe;
 • wszystkie krzesełka muszą być ponumerowane w sposób, który umożliwia ich szybką i bezproblemową identyfikację;
 • zakaz umieszczania płotów oddzielających widzów od boiska;

Dodatkowo, w celu uniknięcia problemów z widocznością, które mogą powstać z powodu wznoszenia band reklamowych (90cm), pierwszy rząd krzesełek powinien znajdować się na wysokości 1m.

3.2 Wymogi Techniczne

Pomieszczenia techniczne
Każdy stadion musi posiadać określone pomieszczenia techniczne, kazde w okolicy głównych szatni i każde zadaszone:

 • 2 szatnie po co najmniej 100m2 każda, na potrzeby drużyn. Obie w tym samym rozmiarze, standardzie i stylu wykończenia, z ławkami, szafkami/półkami dla przynajmniej 25 osób, toaletami oraz prysznicami;
 • 2 szatnie dla sztabów trenerskich po 24m2, z ławkami, szafkami/półkami dla 6 osób, toaletami oraz prysznicami;
 • 1 szatnia na co najmniej 100m2 dla "programów młodzieżowych" (np. dzieci, z którymi wychodzą na boisko piłkarze) w pobliżu szatni dla piłkarzy;
 • 1 pomieszczenie kontroli antydopingowej na przynajmniej 16m2 z toaletą i instalacjami sanitarnymi znajdującymi się w samym pokoju lub innym pomieszczeniu do niego przylegającym i połączonym bezpośrednio oraz z poczekalnią na 16m2;
 • 1 szatnia na co najmniej 24m2 z toaletami i prysznicami dla sędziów;
 • 1 gabinet medyczny na co najmniej 24m2 dla zawodników i sędziów umieszczony jak najbliżej szatni piłkarzy i wyjścia zewnętrznego;
 • 1 pokój dla delegatów meczowych na co najmniej 16m2.

Dostęp do boiska oraz ławki rezerwowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa piłkarzom, arbitrom oraz urzędnikom/delegatom uczestniczącym w spotkaniu, stadion musi zapewniać niezakłócony i zabezpieczony dostęp do boiska części przeznaczonej na szatnie (np. poprzez tunel teleskopowy).

Zadaszone ławki wzdłuż linii bocznej, umieszczone ponad poziomem boiska przeznaczone są dla:

 • rezerwowych oraz reprezentantów każdej z drużyn (każda ławka na co najmniej 21 osób);
 • oficjeli UEFA obserwujących mecz (każda ławka na co najmniej 3 osoby). Ta ławka powinna się znajdować poiędzy ławkami obu drużyn.

Boisko
Każdy stadion ma być wyposażony w boisko, które jest gładkie i równe. Każde musi też mieć wymiary 105m x 68m i odstęp od trybun 7,5m za bramkami oraz 6m wzdłuż boiska. Przestrzeń ta jest potrzebna między innymi na ławki rezerwowych, kamery, mikrofony, fotografów oraz bandy reklamowe.

W celu zagwarantowania, że murawa jest najwyższej jakości i mogą być na niej rozgrywane spotkania najwyższej rangi, takie jak mecze UEFA EURO 2012, właściciel każdego ze stadionów jest zobowiązany zapewnić, że na właściwej powierzchni stadionu w terminie od 2 miesięcy przed rozpoczęciem tych Rozgrywek nie będą miały miejsca żadne wydarzenia sportowe z wyjątkiem piłki nożnej. A w terminie 1 miesiąca przed Rozgrywkami nie będą się tam odbywały żadne wydarzenia sportowe, z piłką nożną włącznie.

3.3 Wymogi Przestrzenne

Trybuna VIP
Każdy stadion musi posiadać zadaszoną trybunę VIP, ulokowaną na trybunie głównej, w której znajdują się szatnie. Musi ona posiadać osobne wejście, oddzielone od wszystkich innych publicznych wejść i musi posiadać bezpieczne połączenie z szatniami. Trybuna VIP musi mieć od 300 miejsc w meczach grupowych (poza meczem otwarcia), 350 w ćwierćfinałach, 500 w meczu otwarcia oraz półfinałach i 800 w meczu finałowym. Trybuna VIP powinna być oddzielona od pozostałych trybun, mieć miękkie fotele i generalnie jakość wyższą niż zwykłe miejsca siedzące.

Gościnność
Odpowiednia ilosć miejsca powinna być zapewniona dla przyjęcia VIP-ów, Partnerów oraz gości "programu gościnności". Wszystkie te pomieszczenia powinny być w obrębie/bezpośrednim sąsiedztwie stadionu i powinny być obliczone powierzchniowo 1,6 m2 na osobę. Obszar gościnności dla VIP-ów powinien być zlokalizowany przy trybunie VIP i powinien mieścić odpowiednią liczbę gości (tak, jak poprzednio- 300/350/500/800). Generalnie dla programu gościnności i w celu przyjęcia Partnerów każdy stadion powinien gwarantować tego typu miejsca dla przynajmniej 5% pojemności (najlepiej dla 7%) w meczach grupowych i ćwierćfinałach oraz 10% w pozostałych meczach.

Mecz otwarcia Mecze grupowe Ćwierćfinały Półfinały Finały
Liczba miejsc dla VIP-ów 500 300 350 500 800
Minimalna pojemność stadionu 50 000 30 000 40 000 40 000 50 000
Współczynnik gościnności 10% 5-7 % 5-7 % 10% 10%
Miejsca "programu gościnności" oraz miejsca dla Partnerów Handlowych 5,000 1 500 - 2 100 2 000 - 2 800 4 000 5 000

W niektórych przypadkach (wzorzec) miejsca "programu gościnności" oraz miejsca dla Partnerów Handlowych będą się zawierały w istniejących na stadionie lożach biznesowych. Jeżeli stadion nie posiada takich miejsc, musi zapewnić miejsce dla ich tymczasowych odpowiedników (np. namiotów). Takie miejsce powinno być możliwie blisko stadionu, najdalej w jego bezpośrednim sąsiedztwie, aby udostępnić gościom łatwy dostęp do ich siedzisk na trybunie. Ponadto, miejsca takie powinny być łatwo i bezpośrednio dostępne z parkingów.

Przestrzeń dostępna dla "programu gościnności" będzie dostosowywana do określonych przez UEFA wymogów podczas planowania EURO 2012.

Wszystkie te przestrzenie muszą spełniać określone wcześniej zasady "Czystości".

Skyboksy
W czasie trwania UEFA EURO 2012 wszystkie skyboksy (w Polsce niemal niewystępujące, najczęściej określane lożami) zostają oddane do dyspozycji UEFA i obowiązuje je zasada "Czystości". W związku z tym wszystkie tego typu pomieszczenia muszą być zwolnione z wszelkich praw posiadanych przez osoby(/instytucje) trzecie.

Pomieszczenia administracyjne
Każdy stadion musi posiadać określoną ilość pomieszczeń przeznaczonych na biura, miejsca zebrań/sale konferencyjne oraz magazyny. Wszystkie te pomieszczenia muszą być udostępnione UEFA od chwili rozpoczęcia Okresu Dostępności (od czterech tygodni przed wydarzeniem związanym z imprezą do czterech dni po nim). Podstawowe wymagane pomieszczenia to:

 • oficjalne biura Imprezy ze stanowiskami pracy dla 20 osób w przypadku meczów grupowych oraz 30 osób w pozostałych przypadkach. Biura muszą posiadać niezbędne wyposażenie (biurka, telefony, faksy, kopiarki itp.);
 • dwa pomieszczenia do celów konferencji/zebrań o powierzchni 100m2 i 30m2 połączone z biurami lub znajdujące się w ich sąsiedztwie;
 • co najmniej 2 duże magazyny, jeden o powierzchni minimum 200m2 na potrzeby artykułów spożywczych i drugi o powierzchni od 300m2 wzwyż, na potrzeby produktów marketingowych, każdy z odpowiednim dostępem do miejsc dystrybucji tych towarów;
 • 2 mniejsze magazyny po 30m2 , z których jeden ma służyć (i być w pobliżu) biur Imprezy, a drugi dostępny ma być dla mediów (i ma się znaleźć jak najbliżej miejsc dla nich przeznaczonych, w obrębie stadionu);
 • 1 pomieszczenie o powierzchni przynajmniej 300m2 dla zespołu przygotowującego bandy reklamowe oraz dekoracje na stadionie, z łatwym dostępem do boiska oraz punktu załadunkowego;
 • 1 pomieszczenie dla wolontariuszy o powierzchni 200-300 m2 łatwo dostępne z zewnątrz;
 • 1 pomieszczenie dla młodzieży (np. niosącej flagi) z łatwym dostępem do boiska;
 • 2 dodatkowe pomieszczenia po 800m2 i 200m2 z łatwym dostępem do boiska na stadionach organizujących mecz otwarcia oraz finał.

Wszystkie pomieszczenia administracyjne muszą mieć zapewniony dostęp do odpowiedniej ilości punktów sanitarnych/toalet.

Jeżeli na stadionie nie ma wystarczającej ilości odpowiednich pomieszczeń należy zapewnić miejsce dla istnienia tymczasowych.

Widzowie niepełnosprawni
Należy zabezpieczyć odpowiednie miejsca dla niepełnosprawnych, zapewniające dobre pole widzenia, rampy dla osób na wózkach inwalidzkich. Niepełnosprawni, także na wózkach, powinny dostać się na swoje miejsca bez żadnych utrudnień ani dla nich, ani dla pozostałych widzów. Miejsca dla niepełnosprawnych powinny znaleźć się w takim miejscu, aby nie powodowało to zagrożenia dla tych osób oraz innych kibiców w razie nagłego wypadku. Liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych powinna wynosić 50 lub więcej- zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

3.4 Wymogi Odnośnie Mediów

(znajdują się w pełnym dokumencie, do pobrania na www.uefa.com)

3.5 Wymogi Bezpieczeństwa

Wszystkie stadiony muszą spełniać wymogi UEFA (określone w Safety and Security Instructions, dalej SaSI), jak również muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa przyjętymi przez państwo organizujące.

Zabezpieczenia
Zgodnie z Safety and Security Instructions każdy stadion musi spełniać następujące wymagania:

 • każdy stadion musi być wyposażony w zewnętrzny oraz wewnętrzny system monitoringu w postaci umieszczonych odpowiednio, zamontowanych na stałe kamer. Kamery te mają za zadanie kontrolować wszystkie miejsca publiczne wewnątrz oraz w sąsiedztwie stadionu;
 • każdy stadion musi posiadać jasny system adresowania (dobrze oznakowany dla kibiców) lub system dźwiękowy umożliwiający kontakt z publicznością wewnątrz i na zewnątrz stadionu;
 • każdy stadion musi posiadać pokój kontrolny, który daje możliwość kompleksowego podglądu na wnętrze stadionu, wyposażony w system adresowania oraz monitory z obrazem przekazywanym przez kamery;
 • każdy stadion musi posiadać nowoczesną tablicę świetlną i/lub telebim;
 • pomieszczenia ekip przeciwpożarowych, generalne środki ostrożności zagwarantowane na stadionie oraz standardy bezpieczeństwa muszą zostać zatwierdzone przez odpowiedni miejscowy organ zajmujący się tymi zagadnieniami;
 • każdy stadion musi zostać wyposażony w gabinety do udzielania pierwszej pomocy zawodnikom i/lub widzom potrzebującym pomocy medycznej. Ilość, wymiary oraz lokalizacja tych pomieszczeń powinna zostać uzgodniona z odpowiednimi miejscowymi organami posiadającymi kompetencje w tej kwestii;
 • każdy stadion musi posiadać system zasilania awaryjnego na wypadek problemów z dostawą prądu, który zapewni odpowiednią ilość energii elektrycznej, aby nie doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa widzów;
 • każdy stadion musi posiadać elektroniczny system sprzedaży i identyfikacji biletów w celu kontroli liczby i rozmieszczenia widzów.

Certyfikaty bezpieczeństwa
W celu zagwarantowania zgodności zabezpieczeń każdego stadionu z SaSI, ustaleniami dotyczącymi stadionów (Stadium Agreements), ustaleniami dotyczącymi organizacji UEFA EURO 2012 (Staging Agreements) federacja organizująca Imprezę oraz właściciele wszystkich stadionów muszą zapewnić, że Certyfikat Bezpieczeństwa UEFA (UEFA Safety Cetificate, dalej CB UEFA) został podpisany przez odpowiednie władze w kraju organizującym już na dwa lata przed Imprezą (w tym przypadku na sezony 2010/2011 i 2011/2012).

W celu ustalenia prawdopodobieństwa, że ustalenia te mogą zostać spełnione w odniesieniu do każdego stadionu, w II Fazie Procedury Wyboru pozostający kandydaci będą musieli przedstawić w pełni zrealizowany CB UEFA na wszystkich proponowanych stadionach, które są ukończone (niezależnie czy planuje się modernizacje, czy nie).

W odniesieniu do wszystkich stadionów, które są dopiero w fazie planowania, w trakcie budowy lub są gotowe, ale planuje się prace modernizacyjne, w II Fazie Procedury Wyboru każdy kandydat musi złożyć certyfikaty przygotowane przez wszystkie z odpowiedzialnych władz kraju kandydującego, które byłyby wymagane w celu egzekwowania CB UEFA, potwierdzające, że władze te zapoznały się z planami budowy/modernizacji każdego stadionu z osobna i zobowiązują się do podpisania CB UEFA jeżeli prace zostaną zrealizowane zgodnie z tymi planami. Staging Agreements oraz Stadium Agreements zobowiązują federację kandydującą oraz odpowiednie władze stadionu do zapewnienia, że CB UEFA będzie egzekwowany w pełni od chwili ukończenia prac budowlanych/modernizacyjnych w związku z wymaganiami stosowania CB UEFA w 2 sezonach poprzedzających UEFA EURO 2012.

3.6 Budowa i Modernizacja Stadionów

Jeżeli którykolwiek z proponowanych przez kandydata stadionów jest wciąż w fazie planowania, jest w trakcie budowy lub jest gotowy, ale ma być modernizowany, istnieje ryzyko, że prace nie zakończą się w odpowiednim czasie. Ryzyko to musi zostać zminimalizowane. W związku z tym, w odniesieniu do każdego takiego stadionu konieczne jest posiadanie realnego budżetu, zapewnionego i wiarygodnego źródła (ew. źródeł) finansowania, które pokryje budżet, realny harmonogram prac oraz wszystkie niezbędne pozwolenia i umowy muszą być podpisane.

Każdy ze stadionów, które są budowane/modernizowane na potrzeby UEFA EURO 2012 musi mieć plan użytkowania po UEFA EURO 2012, który uzasadni koszty ponoszone w związku z budową/modernizacją.

Koszty
Każdy kandydat do organizacji UEFA EURO 2012 musi przedstawić UEFA całkowity przegląd przewidywanych kosztów prac odnośnie każdego ze stadionów budowanych/modernizowanych na potrzeby UEFA EURO 2012 oraz odpowiednią listę czynników kształtujących te koszty. Przegląd oraz lista muszą być wiarygodne i realistyczne.

Finansowanie i Gwarancje Finansowe
Projekt budowy/modernizacji każdego ze stadionów musi mieć zapewnione finansowanie, które pokryje całość planowanego budżetu. Kandydacie muszą przedstawić UEFA pisemne gwarancje od każdego podmiotu, który zobowiązuje się pokryć koszty budowy/modernizacji.

Planowanie i Pozostałe Zgody
Każde pozwolenie na planowanie lub jakiekolwiek inne administracyjne czy prawne pozwolenie, zgoda lub inne wymaganie dotyczące budowy lub modernizacji każdego stadionu (np. referendum) powinno, na ile to możliwe, zostać przyznane lub zaspokojone do 31 maja 2006. Jeżeli któraś z takich decyzji nie została podjęta do tego czasu, stwarza to ryzyko nieukończenia prac w terminie, a co za tym idzie stanowi negatywny czynnik przy ocenie kandydatury. W II Fazie Procedury Wyboru kandydaci zobowiązani będą przedstawić pisemne gwarancje od wszystkich odpowiednich departamentów/agencji rządowych potwierdzające pozwolenia i zgody, które zostały wydane, potwierdzając spełnienie wymogów i podkreślając zaległe zgody/pozwolenia/wymogi, powody opóźnienia oraz oczekiwany harmonogram.

Kompleksowy Plan i Data Dostępności
Imprezy testowe są niezbędne, aby uzyskać pewność, że nowobudowany lub modernizowany stadion oraz budynki w nim przewidziane są wystarczające dla organizacji UEFA EURO 2012 oraz aby wprowadzić niezbędne ulepszenia i modyfikacje jeszcze przed Imprezą. Aby takie imprezy testowe mogły się odbywać, każdy stadion musi się nadawać do użytku już 2 lata przed Imprezą. W związku z tym konstrukcja oraz modernizacja stadionów musi zostać zakończona przed czerwcem 2010.

W celu zagwarantowania, że każdy ze stadionów zostanie ukończony w terminie, kandydat musi posiadać dobrze rozplanowany, szczegółowy opis każdego etapu prac wraz z terminem ich zakończenia- wszystko w formie kompleksowego planu. Harmonogram musi być realistycznie osiągalny.

Kandydaci, którzy przejdą do II Fazy Procedury Wyboru, którzy przedstawili projekt budowy lub przebudowy jakiegokolwiek stadionu zobowiązani są do potwierdzenia harmonogramu oraz informowania UEFA o postępach podczas całej II Fazy. Kandydaci mogą konsultować się z UEFA w celu zagwarantowania, że każdy stadion spełni wymogi organizacji UEFA EURO 2012.

3.7 Ustalenia Dotyczące Stadionów

Każdy z kandydatów, którzy przejdą do II Fazy Procedury Wyboru zobowiązany będzie do przedstawienia wprowadzonych Ustaleń Dotyczących Stadionów (Stadium Agreements) odnośnie każdego ze stadionów, na którym odbywać się ma UEFA EURO 2012. Mimo że Ustalenia Dotyczące Stadionów nie zostaną przesłane do kandydatów przed końcem I Fazy Procedury Wyboru, federacje ubiegające się o organizację powinny spodziewać się, że dokument ten będzie zawierał wszystkie wymagania oraz nakazy w odniesieniu do stadionów, które są opisane w tej Liście Wymogów. Przegląd dodatkowych wymogów, które znajdą się w dokumencie Stadium Agreements przedstawiony jest poniżej. Lista ta nie musi być wyczerpująca ani pełna.

 • odpowiednie stadiony muszą być w pełni gotowe do użytkowania 2 lata przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012;
 • ubiegająca się o organizację federacja oraz UEFA muszą być informowane o postępach w dostępności stadionów;
 • wszelkie obowiązki nałożone na właścicieli oraz zarządców stadionów nie będą miały wpływu na zmiany w strukturze własności;
 • przynajmniej 2 oficjalne mecze międzypaństwowe lub cały sezon pierwszej ligi danego kraju musi zostać rozegrany w ramach testu i zakończyć się przynajmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem Imprezy w celu umożliwienia oceny infrastruktury i organizacji;
 • właściciel oraz zarządca muszą wprowadzić na stadionie wszystkie udoskonalenia i wymogi podane przez UEFA;
 • właściciel oraz zarządca stadionu muszą w pełni popierać organizację UEFA EURO 2012 oraz wyznaczyć swoich reprezentantów, którzy dołączą do grupy koordynatorów w celu zapewniania informacji oraz/lub wprowadzania decyzji UEFA, komitetu organizacyjnego lub federacji piłkarskiej;
 • stadion musi być dostępny na potrzeby przygotowań i instalacji przez cały "okres dostępności";
 • stadion musi być dostępny do wyłącznej dyspozycji UEFA, komitetu organizacyjnego oraz federacji piłkarskiej, wolny od jakichkolwiek ograniczeń i zobowiązań handlowych (włącznie z reklamami oraz nazwami marek) przez cały "okres wyłączności";
 • UEFA posiada niezbywalne, nieograniczone (ale nie na zasadzie wyłączności) prawa do posługiwania się w celach marketingowych i niemarketingowych nazwami, zdjęciami oraz projektami stadionów (oraz materiałami na tej podstawie powstałymi) na całym świecie w związku z UEFA EURO 2012 bez ponoszenia kosztów oraz odpowiedzialności przed osobami/stronami trzecimi;
 • właściciel i zarządca stadionu nie mogą przed, w czasie i po wprowadzania w zycie Ustaleń Dotyczących Stadionów (SA) przyznawać osobom trzecim praw do nazw, zdjęć lub umieszczać na terenie stadionu marek (niezależnie czy handlowych czy innych znaków i nazw własnych), które byłyby widoczne w "okresie wyłączności", a jeśli wymienione tu prawa zostały już przyznane, muszą one zostać odstąpione na rzecz UEFA, komitetu organizacyjnego oraz federacji piłkarskiej;
 • żadne produkty spożywcze nie będą sprzedawane, dystrybuowane ani promowane w obrębie stadionu w trakcie "okresu wyłączności" bez wcześniejszej zgody UEFA;
 • właściciel oraz zarządca stadionu postarają się o odpowiednie i wystarczające ubezpieczenie z renomowanym ubezpieczycielem na koszt własny, które obejmie ten stadion oraz ryzyko pojawiające się w związku z jego użytkowaniem podczas UEFA EURO 2012. Takie ubezpieczenie ma zawierać (ale nie ograniczać się do) ubezpieczenie własności oraz ubezpieczenie wierzytelności osób trzecich. UEFA oraz komitet organizacyjny zostają wówczas beneficjantami takiego ubezpieczenia;
 • właściciel oraz zarządca stadionu mają we współpracy z federacją piłkarską zagwarantować, że wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa zostały podjęte oraz, w szczególności, że odpowiedni system obsługi stadionu istnieje i będzie obsługiwał wszystkie imprezy związane z UEFA EURO 2012 odbywające się na stadionie;
 • jeżeli jakakolwiek instalacja (np. pomieszczenie, miejsce/strefa) nie może być zapewnione w obrębie stadionu, wówczas właściciel stadionu musi wejść w odrębne porozumienie w celu zapewnienia miejsca dla brakującej instalacji. Porozumienie musi byc zgodna z wymogami nałożonymi przez Stadium Agreements;
 • właściciel oraz zarządca stadionu muszą zagwarantować, że płyta boiska oraz oświetlenie są najwyższej jakości i spełniają wymogi rozgrywek piłkarskich najwyższej rangi. W przypadku zaistnienia poważnych problemów z powierzchnią boiska właściciel i zarządca muszą na własny koszt podjąć odpowiednie kroki w celu osiągnięcia wymaganego stanu, włącznie z instalacją zastępczej płyty na własny koszt;
 • Mimo że nie jest stroną w dokumencie Stadium Agreements, UEFA oraz jej organizacje pomocnicze (m. in. komitet organizacyjny) mają prawo do wymuszania egzekwowania któregokolwiek z praw przyznanych federacji piłkarskiej, a właściciel i zarządca stadionu są zobowiązani do zastosowania się do instrukcji tych instytucji oraz do współpracy z nimi;
 • właściciel oraz zarządca stadionu potwierdzają, że wymagania określone w dokumencie Stadium Agreements mogą ulec zmianie w związku ze stosowanym prawem, postępem technologicznym oraz/lub zmianami potrzeb konsumentów, a także, że dodatkowe wymagania mogą zostać nałożone jeżeli któreś z istniejących pomieszczeń/budynków/stref nie spełnia warunków określonych w Stadium Agreements.