Katowice: Tylko jedna oferta w zakładanym budżecie

źródło: własne [MK]; autor: michał

Katowice: Tylko jedna oferta w zakładanym budżecie Choć chętnych na budowę nowego stadionu dla GKS-u Katowice jest aż pięciu, to tylko jeden oferent zmieścił się w zakładanym przez samorząd budżecie. Teraz czekamy na analizę kandydatów.

Reklama

Dziś w Katowicach doszło do otwarcia ofert na budowę nowego stadionu, hali, parkingów i dwóch boisk treningowych. Przedłużony aż o 5 tygodni przetarg faktycznie zaowocował sporą konkurencją, ale nawet przy pięciu ofertach miasto może mieć twardy orzech do zgryzienia. Poniżej prezentujemy wszystkie zgłoszenia od chętnych firm (podajemy tylko cenę, ponieważ wszyscy oferenci zapewnili równo 3 lata na budowę i 5 lat gwarancji):

Oferent Suma
 NDI S.A. oraz NDI Sopot S.A.  205 292 538,54 zł
 Mostostal Warszawa S.A.  260 889 552,21 zł
 Mirbud S.A.  264 142 500,00 zł
 Budimex S.A.  267 203 970,00 zł
 BPBP S.A.  305 778 000,00 zł

Jak widać, tylko jedna firma zmieściła się w pułapie ustalonym przez Katowice, tj. poniżej kwoty 230 mln zł brutto. To znane z dużych (ale i problematycznych) na Górnym Śląsku realizacji NDI. Kolejny oferent oszacował wydatki na aż 55 mln zł więcej.

W sumie aż trzy firmy uważają, że nie da się zrealizować tego projektu poniżej 260 mln zł, a to z kolei rodzi ryzyko, że oferta NDI zostanie oceniona jako podejrzanie niska. Nawet zakładając posiadanie siły roboczej i sprzętu na miejscu, różnica 55 mln zł jest bardzo duża. Dodatkowo, nie przypominamy sobie przetargu stadionowego w ostatnich latach, w którym najniższa oferta byłaby tak znacząco poniżej zakładanego przez inwestora budżetu.

Stadion Miejski w Katowicach

Gdyby oferta NDI była niższa o 30% od średniej ceny zaoferowanej w przetargu, to prawo określałoby ją jako rażąco niską i nakładałoby na Katowice obowiązek wyjaśnienia tej sytuacji. Ponieważ jednak jest niższa od średniej arytmetycznej ze wszystkich pięciu ofert o 27% (zakładając, że żadna oferta nie zostanie odrzucona), to Katowice nie są zmuszone do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Mogą jednak poprosić NDI o wskazanie, jak wyliczano koszty.

Dwa rozwiązania czy więcej?

Przed nami okres weryfikacji wszystkich pięciu propozycji. Może to potrwać kilka tygodni, biorąc pod uwagę skalę inwestycji. Jeśli oferta NDI będzie zgodna z warunkami przetargu i miasto nie będzie mieć wątpliwości co do niskiej ceny, to będzie można wybrać najtańszą firmę jako wykonawcę.

Stadion Miejski w Katowicach

Jeśli z kolei NDI zostanie odrzucona z jakiejkolwiek przyczyny, to pojawi się istotny problem: unieważnić przetarg czy dofinansować inwestycję dodatkowymi środkami? Drugie z rozwiązań z pewnością wzbudziłoby kontrowersję, ponieważ Katowice spędziły wiele miesięcy na odchudzanie projektu, by zmieścić się właśnie w budżecie 230 mln zł brutto.

Dla kibiców oznacza to, że w najlepszym wyjściu (wybór NDI lub dofinansowanie inwestycji i wybór droższej firmy) budowa stadionu rozpocznie się w drugiej połowie 2021. To z kolei oznaczać będzie ukończenie stadionu przed końcem 2024 roku. Drugi wariant to unieważnienie przetargu, które spowodowałoby przesunięcie o co najmniej kilka miesięcy. W takiej opcji stadion nie powstanie do 2025 roku.

Autor: Michał Karaś

Stadion Miejski w Katowicach

Reklama