Nowe projekty: Pozostałe nagrodzone wizje dla Konwiktorskiej

źródło: własne [MK]

Nowe projekty: Pozostałe nagrodzone wizje dla Konwiktorskiej Znamy zwycięzcę, czas poznać bliżej wszystkie cztery pozostałe prace, które jury konkursowe doceniło. Czy któryś z tych pomysłów na nowy stadion Polonii przypadnie Wam do gustu bardziej of zwycięskiego?

Reklama

W poniedziałek poznaliśmy zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektonicznego na nowy stadion i zespół sportowy dla Polonii Warszawa. Główny obiekt piłkarski dla 15 tys. widzów, hala widowiskowa dla ponad tysiąca, a także biura dla Polonii oraz Centrum Wsparcia Sportu z funkcjami komercyjnymi – to wszystko trzeba było zaprojektować z wyjątkową dbałością, by nie zakłócić historycznego układu i architektury głównej trybuny. JSK Architekci zdobyli najwyższe uznanie i zaprojektują kompleks. Oto, jak poradzili sobie ich konkurenci na wizualizacjach ich w ocenie jurorów.

 

II Nagroda – Open Architekci

Z werdyktu jury: Jury doceniło przede wszystkim bardzo dobre powiązanie projektowanego zespołu z otoczeniem, uzyskane przez zastosowanie właściwej skali, proporcji obiektów i rytmu elewacji. Wszystkie nowe kubatury mają wysokość ok. 15 m, tak, by nie dominować zabudowy wzdłuż ulicy Konwiktorskiej i przede wszystkim Parku Traugutta. Oparte na ażurowej konstrukcji zadaszenie kulturalnie i z szacunkiem dopełnia budynek zabytkowy. Cały układ oparty na historycznej osi wschód-zachód został umiejętnie i z wyczuciem zaprojektowany pod względem krajobrazowym.

Jury pozytywnie oceniło zastosowane rozwiązania funkcjonalne. Szczególną uwagę zwrócono na projekt hali sportowej z zagłębioną płytą boiska na poziomie -1, przez co uzyskano wgląd do wnętrza hali z poziomu placu oraz zredukowano wysokość całkowitą budynku. Zlokalizowanie zaplecza sportowego na poziomie -1 pozwoliło na oszczędność powierzchni i wysokości części nadziemnej.

Uzyskanie korelującej z otoczeniem skali uzyskano dzięki przeniesieniu funkcji administracyjnych, przewidzianych w programie stadionu do odrębnego budynku. Niestety, usytuowanie nowej bryły utrudniło relacje komunikacyjne i widokowe zespołu z Parkiem Traugutta. Bardzo zawężona została też północna strefa wejściowa stadionu. Pozbawiona aktywnych funkcji południowa elewacja stadionu uniemożliwiła wytworzenie wzdłuż ul. Konwiktorskiej żywej miejskiej pierzei.

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

 

III Nagroda – JEMS Architekci

Z werdyktu jury: Zaproponowane w projekcie, rozrzeźbione formy nowych brył nawiązują formą i wysokością do obiektu historycznego. Przez konsekwentną zasadę wprowadzania współczesnej zabudowy, nieprzytłaczającej skalą zachowanego dziedzictwa, autorzy pokazali wyjątkowy respekt dla zastanego kontekstu. Projektowane budynki nie dominują zabytkowego budynku trybuny zachodniej, lecz raczej z nim współgrają.

Pracę wyróżnia podkreślenie wagi osi północ–południe w kompozycji zespołu, czemu towarzyszy uwolnienie od ruchu kołowego przestrzeni między stadionem a halą sportową i Centrum Wsparcia Sportu. Główny plac podzielony został na dwie strefy o z różnicowanym charakterze: zieloną część buforową z wjazdami do parkingu od strony ul. Bonifraterskiej oraz reprezentacyjną strefę w centrum kompleksu. To rozwiązanie pozwoliło na zamknięcie nieatrakcyjnego widoku na przypadkowo skomponowaną zabudowę zachodniej strony ulicy.

Zaproponowana forma stadionu o otwartych narożnikach, charakterystyczna dla lokalnych stadionów, pozwoliła na uzyskanie pasującej do kontekstu miejskiej skali, dodatkowo otwierając wnętrze stadionu na miasto i otaczający cały kompleks krajobraz. Zastosowana forma pozwoliła na uzyskanie mniej monumentalnego charakteru zespołu, co pozwoliło subtelnie wpisać się w miejską tkankę. Rozwiązanie to sprzyja jednocześnie utrzymaniu murawy.

Jury za wady projektu uznało silne ograniczenie północnej strefy wejściowej na stadion poprzez wprowadzenie dodatkowej zabudowy oraz utrudniający dostęp otaczający stadion cokół. Za dyskusyjne uznano zastosowane rozwiązania funkcjonalne, szczególnie w strefach wjazdów dla autokarów i wejść dla zawodników i kibiców.

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

 

Wyróżnienie – Heinle, Wischer and Partner Architekci

Z werdyktu jury: Wyróżnienie przyznano za pomysł wprowadzenia do kompleksu dodatkowych ogólnodostępnych funkcji sportowych, w formie ścieżki/bieżni oplatającej stadion, wykorzystującej różnice wysokości otoczenia oraz budynku, i łączącej inne przestrzenie codziennej rekreacji. Pracę wyróżnia monumentalny, elegancki charakter architektury, podkreślony wprowadzeniem na głównej osi tafli wody.

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

 

Wyróżnienie – ARPA Jerzy Gurawski, Studio GAB, Ski studio

Z werdyktu jury: Pracę wyróżnia prostota, naturalność i konsekwencja układu trzech transparentnych brył obiektów sportowych, usytuowanych w przestrzeni bez żadnych barier architektonicznych. Klarowne zdefiniowano przy tym główne strefy wejściowe na stadion.

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Stadion dla Polonii Warszawa

Reklama