Szczecin: „Niesatysfakcjonujący stan realizacji harmonogramu”

źródło: Szczecin.eu; autor: michał

Szczecin: „Niesatysfakcjonujący stan realizacji harmonogramu” Prezes spółki pracującej nad budową nowego stadionu właśnie stracił pracę. Według rady nadzorczej prace nad przygotowaniem inwestycji idą zbyt wolno. Zmiana na stanowisku ma nie spowodować dodatkowych opóźnień.

Reklama

Wczoraj zapadła decyzja rady nadzorczej spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. o odwołaniu prezesa. Zdzisław Zygmunt stracił pracę, ponieważ źle oceniono stan przygotowań do inwestycji. Przypomnijmy, że budowa nowego stadionu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Poniżej prezentujemy treść uzasadnienia:

„Decyzja zapadła na podstawie oceny dotychczasowej realizacji zadań Zarządu. Rada Nadzorcza uznała za niesatysfakcjonujący stan realizacji harmonogramu inwestycji. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na nowego Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę brak osób upoważnionych do reprezentowania Spółki, zwróciła się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na powołanie nowego Prezesa Zarządu na okres przejściowy do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.”

Stadion Floriana Krygiera

Ostatnie zdanie ma znaczenie, ponieważ istotne będzie uniknięcie opóźnień przy planowaniu prac. Urząd miasta w Szczecinie przy okazji podania informacji zapewnił, że odwołanie prezesa nie wpłynie negatywnie na harmonogram prac.

Przypomnijmy, że pozwolenie na przebudowę Stadionu Miejskiego zostało wydane 16 stycznia. Na końcowym etapie opracowania znajduje się projekt Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży (dokumentacja powstaje na zlecenie klubu Pogoń Szczecin). Po dopełnieniu wszelkich formalności w lipcu br. ma zostać ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, która połączy ww. zadania.

Reklama