Reprezentacja: Mecze Polski wreszcie dla pozostałych niepełnosprawnych

źródło: Kibice-Razem.pl

Reprezentacja: Mecze Polski wreszcie dla pozostałych niepełnosprawnych Lepiej późno niż wcale. Od najbliższego meczu nie tylko osoby na wózkach inwalidzkich mogą liczyć na lepsze traktowanie. Również fani z mniejszą niepełnosprawnością otrzymają swój skrawek stadionu.

Reklama

Czasy podziału tylko na osoby w pełni sprawne oraz fanów na wózkach inwalidzkich mamy już za sobą. Niestety, aż do meczu przeciwko Rumunii nie było tak na spotkaniach Reprezentacji. Od wrześniowego spotkania z Kazachstanem (04.09) również inni fani niepełnosprawni mogą oczekiwać, że ich potrzeby zostaną dostrzeżone.

Dolny południowo-wschodni narożnik, inaczej Sektor D13n, będzie umożliwiał dostęp osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale nieporuszającym się na wózkach. Foteliki tzw. easy access będą również dostępne dla osób poniżej 16 lat, pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Oto, jak otrzymać bilety na miejsca EASY ACCESS, z łatwym dostępem dla osób ze znaczną niepełnosprawnością (wraz z opiekunem):

1. Jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w systemie www.KupBilet.pl, powinien zarejestrować się, wchodząc na stronę www.KupBilet.pl i kliknąć „Zarejestruj się”.

2. Po rejestracji w systemie, należy wysłać zgłoszenie na adres easyaccess@kupbilet.pl. Zgłoszenie musi zawierać:

- login z systemu www.KupBilet.pl.

- skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności świadczące o znacznej niepełnosprawności a dla osób do 16 lat orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Na podstawie przesłanych informacji operator systemu nadaje użytkownikowi uprawnienie do zakupu biletu na sektory D13n na stadionie PGE Narodowy.

4. Fakt nadania uprawnienia będzie widoczny po zalogowaniu się w systemie – w menu „Moje konto” pojawi się znak graficzny.

5. Po nadaniu uprawnień, użytkownik ma dostęp do zakupu biletu w sektorze D13n.

6. Użytkownik może teraz wykonać rezerwację w sektorze dla osób niepełnosprawnych.

Reklama