Zabrze: Przetarg na drogi, jeszcze dwa czekają

źródło: Stadion-Zabrze.pl

Zabrze: Przetarg na drogi, jeszcze dwa czekają Odliczamy do końca: poza tym przetargiem spółka Stadion w Zabrzu zapowiada już tylko dwa kolejne. Tym razem ma być wyłoniony wykonawca dróg.

Reklama

4 lipca w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie przetargowe, którego przedmiotem jest wykonanie robót drogowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Stadionie im. Ernesta Pohla.

Postępowanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie chodników wzdłuż ulic Damrota i Roosevelta, wjazdów i placów manewrowych od strony północno i południowo-zachodniej, wjazdu oraz placu wejściowego dla kibiców gości od strony zachodniej, stref wejściowych kibiców w okolicy bramofurt a także pasażu pieszego od strony ul. Roosevelta.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia wybrany w drodze postępowania wykonawca robót będzie miał 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Reklama