Świętochłowice: Zarys przyszłego stadionu na Skałce gotowy

źródło: własne / Swietochlowice.pl

Świętochłowice: Zarys przyszłego stadionu na Skałce gotowy Mógłby być wizytówką, ale dziś ciąży na wizerunku Świętochłowic. Stadion Pawła Waloszka na Skałce może jednak przejść metamorfozę. Niestety, do rozpoczęcia prac droga jeszcze daleka.

Reklama

W piątek odbyła się konferencja prasowa, która podsumowała ponad dwa miesiące prac firmy Collect Consulting. Zadaniem było zbadanie, czy da się przebudować stadion na Skałce – ostatni nieobjęty modernizacją element kompleksu sportowego – w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dla samorządu Świętochłowic samodzielna modernizacja wielkiego stadionu to zadanie ponad siły, stąd szukanie partnera na zewnątrz.

Stadion na Skałce© UM Świętochłowice

Collect Consulting przeprowadziło analizę obiektu i potencjalnego partnerstwa. Jej efekty są obiecujące. – Z przeprowadzonych badań wynika, że potencjalni partnerzy prywatni są zainteresowani udziałem w planowanym przedsięwzięciu. Wśród głównych argumentów przemawiających za podjęciem takiej decyzji pojawiały się np. tradycja i historia żużla w Świętochłowicach, a także kontynuacja i spójność rewitalizacji „Skałki” oraz możliwość skorzystania ze środków unijnych – wylicza Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes Collect Consulting.

Stadion na Skałce© UM Świętochłowice

Jak miałoby wyglądać partnerstwo?Strona publiczna udostępnia stadion miejski. Z kolei inwestor bierze na siebie ciężar pozyskania finansowania (w tym np. środki unijne), projektowania, wybudowania oraz  zarządzania i utrzymania stadionu. Miasto korzystając z udostępnionego obiektu będzie uiszczać opłatę. Partner prywatny ma także możliwość uzyskiwania przychodów z innych źródeł np. z działalności komercyjnej – wyjaśnia Okularczyk-Okoń.

Stadion na Skałce© UM Świętochłowice

Collect Consulting przygotowało wstępny zarys tego, co może powstać. Piłkarsko-żużlowy stadion zachowałby swe obecne nasypy, jednak ze zmienionymi funkcjami. Trybuna główna i łuki od strony najbardziej eksponowanej ul. Bytomskiej (zachód) miałyby zostać zadaszone. Znalazłoby się tu miejsce na duży pawilon i znaczne powierzchnie komercyjne. Z kolei trybuna wschodnia zostałaby całkowicie zburzona, pozwalając na stworzenie otwartego placu łączącego obiekt z pozostałymi elementami kompleksu na Skałce.

Pojemność nie jest znana, ponieważ przedstawiona wizja nie jest wiążąca. To jedynie opcja, a ewentualny dokładny projekt powstanie dopiero po pomyślnym wyłonieniu partnera. - W przyszłym roku chcemy rozpocząć dialog konkurencyjny. W roku 2016 przewidujemy podpisanie umowy z partnerem oraz zakończenie prac projektowych. Wówczas lata 2017–2018  zostałyby przeznaczone na budowę oraz otwarcie stadionu i towarzyszącej mu infrastruktury – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Reklama