Białystok: OHL przejmuje odpowiedzialność za stadion

źródło: wnp.pl

Białystok: OHL przejmuje odpowiedzialność za stadion Od teraz poprzedni partnerzy przy budowie białostockiego stadionu nie mają z nim już nic wspólnego. Za 99,99% prac odpowiada wyłącznie OHL – informuje WNP.pl.

Reklama

Od 2012 roku za budowę stadionu przy Słonecznej odpowiadało konsorcjum Hydrobudowy i OHL. Upadłość pierwszej z firm opóźniła realizację projektu, który spadł na barki tej drugiej.

Do niedawna jednak PBG, właściciel Hydrobudowy, był współodpowiedzialny za prowadzenie inwestycji. Gdyby więc miasto dochodziło swoich praw, nieaktywny partner OHL również byłby objęty roszczeniami.

Sytuacja zmienia się teraz, ponieważ OHL przejęło całą odpowiedzialność, zwalniając z niej PBG. Na mocy podpisanej umowy OHL zwolniło PBG z odpowiedzialności za roszczenia z tytułu zadania i zobowiązał się, w przypadku zgłoszenia przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń wobec PBG związanych z zadaniem Białystok, zwolnić PBG z odpowiedzialności wobec tych podmiotów - podało PBG.

OHL wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy z zamawiającym, zastępując zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji wystawionej przez Ergo Hestia i zdejmując ten obowiązek z PBG. Uzgodniono, że OHL będzie odpowiedzialny za 99,99 proc. robót objętych kontraktem.

Reklama