Tychy: Otwarto oferty, jest dwóch chętnych na budowę

źródło: Tychy.pl

Tychy: Otwarto oferty, jest dwóch chętnych na budowę Mostostal Warszawa i Warbud to firmy, które wystartowały w najnowszym przetargu na stadion dla Tychów. Oferty tym razem zmieściły się w możliwościach finansowych miasta, ale trzeba je jeszcze przeanalizować – podała strona miasta.

Reklama

Udało się? Po serii niepowodzeń związanych z procedurami przetargowymi wydaje się, że tym razem Tychy wyłonią wykonawcę. Właśnie otwarto oferty w ogłoszonym w sierpniu przetargu na budowę nowego stadionu.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy: WARBUD S.A. i Mostostal Warszawa S.A. Warszawska Spółka WARBUD S.A. zaoferowała w przetargu kwotę 144.623.400 zł brutto (w tym VAT 27.043.400 zł), a Mostostal Warszawa 128.873.225 zł brutto (w tym VAT 24.098.245). Obie oferty zostaną teraz poddane weryfikacji.

- Na weryfikację oferty mamy 90 dni – powiedział Jan Cofała, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Tychy. - W tym czasie komisja przetargowa będzie sprawdzała oferty pod względem formalnym i merytorycznym, tzn. czy oferty są zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli będzie to konieczne, wezwiemy wykonawców do uzupełnienia bądź wyjaśnienia ofert złożonych w postępowaniu.

Reklama