Kraków: Jest konkurs na sponsora Stadionu Reymana

źródło: własne; autor: michał

Do 15 września Kraków szuka sponsora dla stadionu Wisły Kraków. Nowy patron pojawi się zapewne na czas oddania do użytku czwartej trybuny i ma przynieść miastu duże korzyści. Sponsor ma otrzymać łącznie… kilkadziesiąt tysięcy logotypów na stadionie.

Reklama

Miasto Kraków poprzez zarządzenie prezydenta Majchrowskiego poszukuje do 15 września chętnych na sponsorowanie Stadionu im. Henryka Reymana. Gmina oczekuje, że sponsor podpisze co najmniej 5-letnią umowę i co pół roku będzie przelewać na konta bankowe odpowiednie sumy. Jakie? O tym zdecyduje właśnie konkurs, który ruszył wraz z publikacją informacji. Chętnych będzie oceniało jury złożone z 5 osób – trójki przedstawicieli Krakowa i dwóch reprezentantów Wisły.

Na co może liczyć posiadacz praw do nazwy stadionu? Na początek na wyłączne prawo do nadania nazwy stadionowi, a gmina zobowiązuje się, że będzie dbać o to, by w użyciu publicznym i medialnym była wyłącznie ta nazwa. Do nazwy dołączone będzie logo, które ma się znaleźć w… tysiącach lokalizacji. Dosłownie.

Najpierw 4 największe – na fasadzie każdej z trybun. W tym wypadku konieczna będzie jednak zgoda projektantów, której dziś nie ma i będzie zależna od zaproponowanego logo. Wiadomo tylko, że nie może być większe, niż 16x4m. Mniejsze logotypy znajdą się – po jednej sztuce – na bramach stadionu (4x1m), przy telebimach (2x0,5m), przy wejściach VIP/SuperVIP/media, w holach (12m2 na podłodze), a także na schodach sektora VIP, wszystkich tablicach informacyjnych i wreszcie – na biletach i kartach do płatności bezgotówkowych, jeśli Wisła takie wprowadzi.

Stadion będzie również reklamowany nową nazwą w komunikacji miejskiej – przystanki otrzymają taką nazwę, a na drogach dojazdowych znajdzie się 20 drogowskazów.

Sponsor będzie też miał miejsce na swoją reklamę – na 4 stoiskach promocyjnych, na telebimach oraz w części miejsc udostępnionych przy okazji ekspozycji nazwy stadionu.

Do tego sponsor otrzyma lożę (33-36 m2), 10-20 miejsc parkingowych i prawo pierwokupu 20-50 miejsc na trybunie z miejscami biznesowymi. Po 2 dni w roku do dyspozycji sponsora będą też restauracja, pawilon multimedialny, a także całe trybuny – pod warunkiem niekolidowania z innymi imprezami na stadionie.

Reklama