Gdynia: Projektanci zapomnieli o ciepłej wodzie?

źródło: UZP.gov.pl

Pół miliona pochłoną dodatkowe prace na gdyńskim stadionie. Obiektowi wytknięto np. brak ciepłej wody w punktach pierwszej pomocy, toaletach oraz zapleczu sanitarnym dla personelu. Kolejne zmiany będą dotyczyły również miejsca dla wozów transmisyjnych.

Reklama

W październiku budowę Stadionu GOSiR w Gdyni sprawdzali pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Według raportu PPIS projektanci dopuścili się szeregu uchybień. W opublikowanej wczoraj informacji o zamówieniu publicznym najwięcej miejsca poświęcono kwestii ciepłej wody. Według PPIS firma SPAK źle podeszła do kwestii dostępu do ciepłej wody – nie zaplanowano jej ani w toaletach dla widzów, ani w tych dla personelu, ani w pomieszczeniach pierwszej pomocy, ani w zapleczu sanitarnym pomieszczeń dla personelu.

Według informacji z Biuletynu Zamówień Publicznych takie podejście architektów wynikało ze „specyfiki przyjętych założeń oraz względów ekonomicznych”. Np. w pomieszczeniach roboczych dla personelu ciepła woda jest, ale w ich zapleczu sanitarnym już nie – by nie powodować niepotrzebnych kosztów. Dlaczego pierwotnie nie przewidziano ciepłej wody w punktach pierwszej pomocy? […] miały one przede wszystkim na celu zapewnienie osobie poszkodowanej bezpiecznego miejsca oczekiwania na przybycie ekipy ratunkowej czy karetki pogotowia. W żadnym wypadku nie miały służyć celom wykonywania w nich praktyki lekarskiej i nie powinno się takich przepisów do tych punktów stosować; stadion posiada pomieszczenie pomocy medycznej dla widzów spełniające wszystkie wymagania (w tym posiada ciepłą wodę) - czytamy w informacji o zamówieniu.

I choć PPIS chciał wprowadzenia podgrzewanej wody do wszystkich wymienionych wyżej pomieszczeń, tak się nie stanie. Tylko toalety dla personelu oraz punkty pierwszej pomocy będą miały ciepłą wodę. Widzom pozostanie skorzystać z zimnej.

Kolejne kwestie wymagające zmiany dotyczą wozów transmisyjnych. Nawierzchnię ich parkingu trzeba dostosować do nacisku 11,5 tony na oś, trzeba też wykonać dodatkowe wjazdy z ul. Olimpijskiej (projektant uznał, że ze względu na okazjonalny charakter ich przyjazdu mogą wjeżdżać po krawężniku). Przyłącze na potrzeby wozu transmisyjnego wymagało też przeprojektowania na dwa osobne przyłącza.

Zamówienie z wolnej ręki przyznano dotychczasowemu wykonawcy, firmie Budimex. Jego wartość to 498840,51 złotych.

Reklama