Wrocław: Max Boegl przejął teren budowy

źródło: 2012.Wroc.pl

Nowy wykonawca, firma Max Boegl, przejął dziś oficjalnie i formalnie teren budowy. Mostostal Warszawa zgodził się zostawić nowemu wykonawcy sprzęt budowlany. Wrocław zawarł porozumienie ze stołeczną firmą i obie strony wycofają sprawy sądowe przeciwko sobie - podaje 2012.Wroc.pl.

Reklama

Zgodnie z zapisami umowy, dziś inwestor zastępczy, spółka Wrocław 2012 przekazała formalnie teren budowy nowemu wykonawcy - spółce Max Boegl. Protokół przekazanie terenu budowy ze strony firmy Max Boegl podpisała pani kierownik kontraktu Astrid Wardemann. Firma zobowiązała się, że niezwłocznie po przejęciu budowy zajmie się przygotowaniem do dalszych prac budowlanych, które rozpoczną się od początku marca. Do tego czasu nowy wykonawca przygotuje własne zaplecze budowy i przygotuje niezbędną dokumentację - harmonogramy czy projekty wykonawcze. Deklarowany termin oddania stadionu pozostał bez zmian - czerwiec 2011 roku.

Prace mogą zostać rozpoczęte niezwłocznie dzięki podpisanemu wczoraj polubownemu porozumieniu o zakończeniu sporu pomiędzy inwestorem zastępczym - spółką Wrocław 2012, a poprzednim konsorcjum. Firma Mostostal Warszawa zgodziła się pozostawić na terenie budowy wszelki sprzęt budowlany oraz zaplecze budowy do wykorzystania przez nowego wykonawcę, w tym: ciężki sprzęt budowlany, żurawie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, m.in. wszelkie przyłącza energetyczne i ciepłownicze, a także wewnętrzne drogi dojazdowe. Konsorcjum z Mostostalem S.A. pokryje także roszczenia wszystkich podwykonawców i dostawców oraz da gwarancje na wykonane przez siebie prace.

Na mocy porozumienia strony wycofają także wszelkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe i inne działania mające na celu dochodzenie wzajemnych roszczeń.

Reklama